De RSD wil graag weten hoe tevreden u bent over de manier waarop wij u helpen. Om hier een goed antwoord op te krijgen, start de RSD binnenkort met een Klanttevredenheidsonderzoek. Het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC voert dit onderzoek uit voor de RSD.

Vragenlijst

Het Klanttevredenheidsonderzoek bestaat uit het versturen van een vragenlijst naar onze klanten. Het kan zijn dat u binnenkort via de post of via de mail een vragenlijst van ons ontvangt. Op deze vragenlijst staan vragen als: 'Wat vindt u van de dienstverlening van de RSD? Maakt u wel eens gebruik van ‘Mijn RSD’? En wat zijn uw ervaringen met de Formulierenbrigade?'. Niet alle klanten ontvangen een vragenlijst. Dit heeft te maken met de steekproef die getrokken wordt.

Steekproef

Het trekken van een steekproef betekent dat op automatische wijze een aantal adressen worden geselecteerd. Naar deze adressen wordt vervolgens de vragenlijst van het Klanttevredenheidsonderzoek verstuurd. Het kan dus zijn dat u geen vragenlijst ontvangt. Dan hoeft u ook niets te doen.

Goed om te weten

Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de uitkering die u krijgt. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst invult.

Vragen?

Heeft u vragen over het klanttevredenheidsonderzoek? Dan kunt u bellen met BMC. BMC voert namelijk het Klanttevredenheidsonderzoek uit voor de RSD. U kunt op werkdagen met BMC bellen tussen 10.00 – 15.00 uur op telefoonnummer 070 – 310 38 50.