Dan kunt u mogelijk een beroep doen op een IOAW-uitkering. Dit is een uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Aanvulling op inkomen

De IOAW vult het totale (gezins)inkomen aan tot het bijstandsniveau. Bent u een alleenstaande (ouder) en wonen er personen vanaf 21 jaar in uw woning, dan krijgt u een lagere uitkering. U kunt de (woon)kosten dan samen delen. Uw vermogen, zoals een eigen huis of spaargeld, worden buiten beschouwing gelaten.

Basis voorwaarden

U komt mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • geboren bent voor 1 januari 1965
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van minderjarige kinderen telt niet mee.

Daarnaast moet u aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, heeft langer dan 3 maanden een WW-uitkering(externe link) ontvangen maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd(externe link) bereikt.
  • u heeft op of na uw 50ste recht gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-uitkering(externe link).) U komt in aanmerking voor de IOAW als u geen recht meer heeft op de WGA, omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • u bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA(externe link), een IOAW-uitkering.

Aanvragen

Het aanvragen van een IOAW uitkering verloopt hetzelfde als het aanvragen van een bijstandsuitkering. Wel vragen wij nog van u of u uw loonheffingsformulier ook wilt inleveren bij de aanvraag. 

Vragen?

Heeft u vragen over een IOAW-uitkering? Neemt u dan contact op met de RSD. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Hulp nodig bij uw aanvraag? 

Heeft u moeite met het (digitaal) indienen van een aanvraag of het doen van een melding? Neem dan contact op met de Formulierenbrigade via (030) 692 95 00 of formulierenbrigade@rsdkrh.nl. Ook wanneer behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade u graag.