Op het gebied van inkoop en aanbesteding, leest u hieronder ons beleid en de voorwaarden.

Inkoop en aanbestedingen - beleid

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (kortweg: RSD) beschikt over een inkoop- en aanbestedingsbeleid. Hierin staan de doelstellingen, uitgangspunten en kaders geschetst waarbinnen inkoop binnen de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) plaatsvindt. Ons inkoop- en aanbestedingsbeleid kunt u hier downloaden.

Inkoop en aanbestedingen - voorwaarden

Leveringen en diensten kopen wij in volgens de inkoopvoorwaarden van de VNG. Voor ICT diensten en -producten gelden de GIBIT inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden kunt u hieronder downloaden.

VNG inkoopvoorwaarden

GIBIT inkoopvoorwaarden