Heeft u naast een uitkering van de Regionale Sociale Dienst ook andere (wisselende) inkomsten? Bijvoorbeeld uit werk of alimentatie? Dan is het noodzakelijk dat u dit invult op het inkomstenformulier. Hiermee voorkomt u dat u teveel of te weinig uitkering krijgt. Het inkomstenformulier krijgt u maandelijks van ons toegestuurd.

Het is belangrijk dat u op het formulier alle vaste en wisselende inkomsten opgeeft, die u en uw eventuele partner hebben ontvangen (of gaan ontvangen). Dit geldt voor de maand die op het formulier staat aangegeven. U moet het inkomstenformulier op of vóór de uiterste inleverdatum die op het formulier vermeld staat, inleveren. Vergeet u niet om het formulier te ondertekenen? Dit geldt ook voor uw eventuele partner.

Wijzigingen

Zijn er wijzigingen, bijvoorbeeld in uw persoonlijke situatie? Dan kunt u dit doorgeven via het wijzigingsformulier.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op. De medewerkers van de RSD staan voor u klaar. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.