Ontvangt u een uitkering van de RSD? Dan willen we vaak veel zaken van u weten. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om alles wat van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering zo gauw mogelijk te melden. Dit voorkomt dat u teveel uitkering ontvangt, en geld aan ons terug moet betalen.
Ontvangt u wel eens een gift? Dan is het belangrijk om dit aan ons door te geven! In sommige gevallen wordt de gift niet op uw bijstandsuitkering gekort. In andere gevallen wel. Maar in alle gevallen moet u dit aan ons doorgeven!

Wat zijn giften?

Een aantal voorbeelden van giften zijn:

  • U ontvangt een storting of bijschrijving op uw bankrekening
  • U ontvangt een schenking
  • U ontvangt contant geld of u ontvangt spullen

Regels

De RSD heeft regels over giften vastgesteld. In deze regels staat bijvoorbeeld in welke situaties een gift niet op uw bijstandsuitkering wordt gekort. Ook staat in deze regels aan welke voorwaarden deze gift dan moet voldoen. Een voorbeeld is een gift die u besteed aan voor u noodzakelijke en extra kosten. Zoals de kosten van een ingrijpende en bijzondere tandartsbehandeling, die niet volledig door uw ziektekostenverzekeraar wordt vergoed. U moet dit natuurlijk ook kunnen aantonen. Of deze gift wordt vrijgelaten is altijd afhankelijk van uw individuele situatie.
De volledige beleidsregel ‘Giften en schadevergoeding RDWI 2020’(externe link) kunt u hier teruglezen.

Nogmaals: het is belangrijk dat u alle giften aan ons doorgeeft! Alleen dan kunnen wij beoordelen of de gift gevolgen heeft voor uw uitkering. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Overleg dan gerust met ons.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen de RSD. Of bel met de RSD via het telefoonnummer 030 - 692 95 00. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur. Mailen kan ook: info@rsdkrh.nl