Ontvangt u een uitkering van de RSD? Dan willen we vaak veel zaken van u weten. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om alles wat van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering zo gauw mogelijk te melden. Dit voorkomt dat u teveel uitkering ontvangt, en geld aan ons terug moet betalen.
Ontvangt u wel eens een gift? Dan is het belangrijk om dit aan ons door te geven! In sommige gevallen wordt de gift niet op uw bijstandsuitkering gekort. In andere gevallen wel. Maar in alle gevallen moet u dit aan ons doorgeven!

Wat zijn giften?

Een aantal voorbeelden van giften zijn:

  • U ontvangt een storting of bijschrijving op uw bankrekening
  • U ontvangt een schenking
  • U ontvangt contant geld of u ontvangt spullen

Welk bedrag aan giften mag u ontvangen?

U mag per jaar, een bedrag van € 2.250,- aan giften ontvangen. Zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. We noemen dit een ‘vrij te laten bedrag’.

Regels over giften

De RSD heeft, naast regels over het vrij te laten bedrag, ook andere regels over giften vastgesteld. In deze regels staat bijvoorbeeld in welke andere situaties een gift niet op uw bijstandsuitkering wordt gekort. Ook staat in deze regels aan welke voorwaarden deze gift dan moet voldoen. Dit is altijd een individuele beoordeling, dat wil zeggen: we bekijken dit altijd per geval. De volledige beleidsregel ‘Giften en schadevergoeding RDWI 2020’(externe link) kunt u hier teruglezen.

Belangrijk

Nogmaals: het is belangrijk dat u alle giften aan ons doorgeeft! Alleen dan kunnen wij beoordelen of de gift gevolgen heeft voor uw uitkering. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Overleg dan gerust met ons.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon binnen de RSD. Of bel met de RSD via het telefoonnummer 030 - 692 95 00. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 - 17.00 uur. Mailen kan ook: info@rsdkrh.nl