Wanneer u een bijstandsuitkering hebt of aanvraagt,  is het belangrijk om te weten dat er grenzen zijn aan de waarde van uw vermogen. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen, maar ook zaken als dure apparatuur, een auto, sieraden, een huis of grond (in het buitenland).  Hoeveel vermogen u mag hebben, hangt af van de grootte van uw huishouden. Hebt u meer eigen vermogen dan het maximale bedrag? Dan moet u dat eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering aanvraagt.

De toegestane hoogte van het eigen vermogen hangt af van uw leefsituatie. Hieronder staan de bedragen die u maximaal mag hebben in 2024.  

* Bent u alleenstaand? Dan geldt een toegestane hoogte van het eigen vermogen van € 7.575,-.
* Bent u een alleenstaande ouder? Dan geldt een toegestane hoogte van het eigen vermogen van € 15.150,-.
* Voert u een gezamenlijke huishouding? Ook dan geldt een toegestane hoogte van het eigen vermogen van € 15.150,-.

Eigen vermogen gebruiken

Het (gedeeltelijk) opmaken van uw vermogen heet interen op vermogen. Dit mag u niet te snel doen. Over het algemeen mag u per maand ongeveer 1,5 keer de voor u geldende bijstandsnorm opmaken. Er zijn uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe wasmachine als uw oude machine kapot gaat. Hiervoor mag u dan extra geld uitgeven. Als u dit zeker wilt weten, kunt u daarover bellen met de RSD.

Wat als u uw vermogen heeft gebruikt? 

Als u na verloop van tijd uw vermogen grotendeels heeft  opgemaakt, kunt u opnieuw een aanvraag voor een bijstandsuitkering indienen. De RSD beoordeelt dan of u uw vermogen wel verantwoord heeft besteed. Wanneer u uw vermogen te snel heeft opgemaakt, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. De RSD zal u bewijzen vragen van de uitgaven die u heeft gedaan. Bewaar daarom uw bankafschriften en al uw andere bewijzen (bijvoorbeeld kassabonnen) zorgvuldig.

Bijstand en een eigen huis

Een eigen huis wordt gezien als een onderdeel van uw vermogen. De RSD beoordeelt dan ook hoeveel vermogen er in uw woning zit. En kijkt hierbij naar de overwaarde van uw huis. Dit is de huidige waarde van uw huis minus de nog niet afgeloste hypotheek.

Recht op bijstand: overwaarde huis lager dan € 63.900,-

Is de overwaarde van uw huis lager dan € 63.900,-? Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering als u voldoet aan twee voorwaarden:

  • U woont (met uw gezin) zelf in de woning.
  • Van u kan niet worden verwacht dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

Voldoet u niet aan beide voorwaarden? Dan heeft u in principe geen recht op een bijstandsuitkering. In sommige situaties is het dan wel mogelijk om bijstand in de vorm van een lening te krijgen.

Aan bovengenoemde bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.