Direct aanmelden schulddienstverlening

Wanneer u zich aanmeldt voor schulddienstverlening, dan kijken we samen naar uw financiële situatie en begeleiden we u naar een oplossing.  

Wij houden ons niet alleen bezig met het oplossen van schulden, maar ook met het voorkomen en onder controle houden (‘beheersbaar houden’) ervan. Bijvoorbeeld door het geven van goede voorlichting, het verzorgen van budgetbeheer en het verstrekken van budgetadvies. Ook maken we bijvoorbeeld werkafspraken met de woningbouwvereniging om snel te kunnen ingrijpen bij een betalingsachterstand. En adviseren wij u over wat schuldeisers wel en niet mogen doen.

Wilt u zich aanmelden voor schulddienstverlening? Vul dan één van onderstaande formulieren in:

Formulier: Ik wil me aanmelden voor schulddienstverlening


Formulier: Ik ben bewindvoerder/ doorverwijzer / hulpverlener

Wij gaan, uiteraard, vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw privacy is bij ons gewaarborgd.