Wilt u weten hoeveel uitkering u gaat ontvangen? Hier vindt u de actuele bedragen en leest u meer informatie.

Welk bedrag u krijgt is afhankelijk van:

  • uw leeftijd
  • uw gezinssamenstelling (gehuwd, samenwonend, alleenstaand, kinderen)
  • uw woonsituatie (kunt u kosten delen met personen)
  • of u al dan niet een schoolverlater bent

Elk half jaar worden de uitkeringsbedragen landelijk door de overheid vastgesteld. De uitkeringsbedragen per 1 januari 2024 kunt u terugvinden op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Kostendelersnorm

Als u met meerdere volwassenen samenwoont, is de kostendelersnorm van toepassing. Dit betekent dat uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. De reden voor de kostendelersnorm is dat u lagere woonkosten heeft als er meer personen in uw woning wonen. U kunt deze kosten namelijk delen. 

Bijstand met kostendelersnorm berekenen

Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten mee voor de hoogte van uw bijstandsuitkering. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Het gaat om de volgende bedragen:

Aantal kostendelersTotaal bedrag per maand in euro's
1 kostendeler€ 917,02 (dit is inclusief vakantietoeslag van € 45,85)
2 kostendelers

€ 794,75 (dit is inclusief vakantietoeslag van € 39,74)

3 kostendelers

€ 733,62 (dit is inclusief vakantietoeslag van € 36,68)

4 kostendelers€ 696,94 (dit is inclusief vakantietoeslag van € 34,85)
5 kostendelers€ 672,48 (dit is inclusief vakantietoeslag van € 33,62)
 Aan bovenstaande bedragen kunnen geen rechten ontleend worden.

 

Vakantiegeld

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, reserveren wij iedere maand vakantiegeld voor u. Wij sparen dat voor u op en betalen het in juni uit. Als uw bijstandsuitkering vóór juni stopt, krijgt u het tot dan toe opgespaarde bedrag bij uw laatste uitkering uitbetaald. 

Meer informatie

Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid(externe link).

Inkomstenvrijlating

Gaat u werken, bent u 27 jaar of ouder en ontvangt u daarnaast een uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op een vrijlating van uw inkomsten. Dit betekent dat wij niet alle inkomsten die u zelf verdient in mindering brengen op de uitkering. U hoeft deze vrijlating niet zelf bij RSD aan te vragen.

Er zijn 4 soorten vrijlatingen als u een bijstandsuitkering ontvangt:

  1. De algemene inkomstenvrijlating. Dit betekent dat een gedeelte van uw inkomsten niet van uw uitkering worden afgetrokken. En betekent dat u een deel van uw inkomsten mag houden. Deze vrijlating is 25% van de inkomsten uit arbeid, tot maximaal € 264,00 per maand. En duurt maximaal 6 maanden.
  2. De aanvullende inkomstenvrijlating voor een alleenstaande ouder. Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 164,73 per maand en duurt maximaal 30 aaneengesloten maanden. Dit geldt voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.
  3. De inkomstenvrijlating voor medisch urenbeperkten. Deze vrijlating is 15% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 167,07 per maand. Deze vrijlating krijgt u alleen als op basis van een medisch advies is vastgesteld dat u niet volledig kunt werken door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling.
  4. De inkomstenvrijlating voor de doelgroep loonkostensubsidie. Deze vrijlating is 15% van de inkomsten uit arbeid tot maximaal € 167,07 per maand. Deze vrijlating krijgt u alleen als u algemene inkomstenvrijlating volledig heeft gekregen en duurt maximaal 12 maanden. Na 12 maanden is eventueel verlenging mogelijk.

Heeft u een Ioaw of een Ioaz uitkering?

Dan is inkomstenvrijlating 25% met een maximum van € 418,46 per maand.

Start u met (parttime) werk?

Dan bekijkt de RSD of het recht van inkomsten vrijlating op uw situatie van toepassing is. Is dit het geval, dan zorgt de RSD voor de vrijlating op uw inkomsten uit arbeid bij het berekenen van uw aanvullende uitkering.

Toelichting aanvullende inkomstenvrijlating

De aanvullende inkomstenvrijlating volgt op de algemene periode inkomstenvrijlating en is voor alleenstaande ouders die werken en die een kind of kinderen hebben die jonger dan 12 jaar zijn. Wordt uw (jongste) kind 12 jaar? Dan stopt het recht op deze aanvullende inkomstenvrijlating.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. De medewerkers van de RSD staan voor u klaar. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.