Aan schulddienstverlening van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) zijn algemene voorwaarden verbonden. Door ondertekening van het aanvraagformulier (dit ontvangt u nadat u zich bij ons heeft aangemeld) gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

De algemene voorwaarden zijn als volgt:

 • Vanaf de datum dat u schulddienstverlening aanvraagt, worden door u alle lopende vaste lasten zoals huur, energie, water en ziektekostenverzekering tijdig betaald;
 • Vanaf de datum dat u schulddienstverlening aanvraagt, worden door u géén nieuwe schulden of andere financiële verplichtingen aangegaan;
 • Uw maandelijkse inkomen moet minstens op bijstandsniveau liggen, inclusief toeslagen, indien u daar recht op heeft;
 • U geeft volledige openheid van zaken over uw financiële situatie en over de oorzaken die verband houden met uw schuldsituatie;
 • Wijzigingen in de samenstelling van uw huishouden en uw totale (gezins)inkomen geeft u direct en op eigen initiatief door;
 • U geeft al uw schulden en betaalachterstanden op. Alle schulden worden meegenomen in de schuldregeling;
 • U werkt mee aan het opstellen van een verantwoord budgetplan (overzicht van uw inkomsten en uitgaven) en besteedt uw inkomen zoals afgesproken in het budgetplan;
 • Door ondertekening van het aanvraagformulier verleent u toestemming om voor de schuldregeling van belang zijnde informatie in te winnen bij, en te verstrekken aan derden zoals de woningbouwvereniging en het energiebedrijf. Uw privacy wordt daarbij in acht genomen;
 • U dient de gemaakte afspraken met de uw consulent na te komen;
 • Vanaf de datum dat u schulddienstverlening aanvraagt, maakt u geen nieuwe betaalafspraken met schuldeisers. Alleen na overleg met uw consulent is dit eventueel mogelijk;
 • Lopende betalingsregelingen met schuldeisers bespreekt u met uw consulent. Alleen na overleg kunt u deze lopende regelingen stopzetten;
 • U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw financiële situatie, ook voor de in rekening gebrachte extra rente en kosten na aanvraag schulddienstverlening;
 • In contact met de consulenten van Schulddienstverlening gedraagt u zich correct en respectvol. Dit mag u ook verwachten van de consulenten;

Wat u van ons mag verwachten

Bij het uitvoeren van schulddienstverlening zal uw consulent:

 • Zich houden aan de gedragscode Schuldregeling NVVK;
 • U op de hoogte houden van de voortgang van uw traject;
 • Zo nodig u (en uw gezin) adviseren over financiële zaken;
 • Zo nodig doorverwijzen naar andersoortige hulpverlening;
 • Zo nodig periodiek met u (en uw gezinsleden) budgetteren;
 • De Wet bescherming persoonsgegevens in acht nemen met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Wij helpen u in principe één keer met schulddienstverlening.

Gedragscode NVVK

Bureau Schuldregeling voert haar werk uit conform de gedragscode NVVK. De gedragscode kunt u lezen op www.nvvk.eu(externe link).

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het Bureau Krediet Registratie registreert leningen bij banken, postorderbedrijven en leasemaatschappijen. Ontstaat er een achterstand, dan wordt dat geregistreerd met een zogenaamde A-codering.

Bieden wij u een schuldregeling aan, dan is de afdeling Budget, Advies & Schulddienstverlening verplicht deze te registreren bij het BKR. Deze registratie gaat in wanneer u de schuldregelingsovereenkomst tekent. De melding bij het BKR blijft tot vijf jaar na einddatum geregistreerd staan. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het afsluiten van een lening of hypotheek. Kijk voor meer informatie op www.bkr.nl(externe link) of vraag ons naar de folder.