Het algemeen bestuur bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente.

  • Mevrouw A. Dekker, gemeente Bunnik
  • Mevrouw J. d'Hondt, gemeente Bunnik
  • De heer K. Hagedoorn, gemeente De Bilt
  • De heer P. van de Veerdonk, gemeente De Bilt
  • Mevrouw K. Oyevaar, gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • De heer G. Boonzaaijer, gemeente Utrechtse Heuvelrug
  • De heer J. Brouwer, gemeente Wijk bij Duurstede
  • Mevrouw W. Kosterman, gemeente Wijk bij Duurstede
  • De heer W. van Dijk, gemeente Zeist (voorzitter a.i.)
  • Mevrouw L. Hoogstraten, gemeente Zeist

Stukken algemeen bestuur 2022

Het algemeen bestuur overlegt periodiek. De vergaderdata voor 2022 zijn vastgesteld op 10 februari, 7 april, 7 juli, 21 september, 3 november en 8 december. Wilt u agenda's en/of stukken inzien van overige vergaderingen? Stuurt u dan een mailtje naar secretariaat@rsdkrh.nl