Kinderopvang

Kinderopvang

Maakt u gebruik van kinderopvang, of wilt u gebruik gaan maken van kinderopvang? En wilt u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten? Lees hieronder in welke gevallen u hiervoor in aanmerking komt.

U werkt, studeert, volgt inburgeringslessen of een re-integratietraject

Maakt u gebruik van kinderopvang omdat u werkt, studeert, inburgeringslessen of een re-integratietraject volgt? Dan heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten van de kinderopvang. Als u een laag inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm) kunt u daarom een aanvulling krijgen van de RSD. We noemen dat een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

De tegemoetkoming bedraagt in 2020 4% van de kosten van kinderopvang, berekend over het maximumuurtarief en het maximaal aantal uren waarover u recht heeft op kinderopvangtoeslag. In 2019 zijn de maximum uurtarieven € 8,17 voor dagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang. Het maximaal aantal uren hangt af van de reden waarom u kinderopvang nodig heeft.

Als u een re-integratietraject of inburgeringslessen volgt, of als u studeert, kunt u een tegemoetkoming krijgen over maximaal 230 uur per maand. Als u werkt hangt het maximaal aantal uren af van het aantal uren dat u werkt. U ontvangt dan een tegemoetkoming over maximaal 140% van het aantal uren dat u werkt.

Wilt u meer weten over kinderopvangtoeslag?  Bezoek dan de website van de Belastingdienst.

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang
Wijzigingsformulier kinderopvang

U heeft een sociaal-medische indicatie

Heeft u om sociaal-medische redenen kinderopvang nodig? Bijvoorbeeld vanwege een opname in het ziekenhuis, of psychische klachten? En heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst? Ook dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de RSD. Voorwaarde is dat er geen alternatieven zijn voor reguliere kinderopvang, zoals gesubsidieerde peuteropvang of opvang binnen uw eigen netwerk. De RSD doet hier, samen met u, onderzoek naar. Blijkt reguliere kinderopvang nodig te zijn, dan maakt de RSD afspraken met u over het aantal uren en de periode waarover u een tegemoetkoming krijgt. De tegemoetkoming wordt op dezelfde wijze berekend als de kinderopvangtoeslag. Als u een inkomen heeft tot 110% van de bijstandsnorm, ontvangt u een tegemoetkoming van 100% van de kosten van kinderopvang, berekend over het geldende maximumtarief.

De RSD regelt de tegemoetkoming op sociaal-medische indicatie voor inwoners van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen zich melden bij Loket Wijk.

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang sociaal medische indicatie
Wijzigingsformulier kinderopvang

Pagina opties