Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Volgt u een re-integratie- of inburgeringstraject en heeft u kinderen? Het kan zijn dat u dan opvang voor uw kinderen moet regelen om uw afspraken te kunnen nakomen. Via de Belastingdienst en de RSD kunt u eventueel een vergoeding voor de kosten van kinderopvang krijgen. Het gaat dan om een vergoeding voor dagopvang en voor buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar.

Voor wie

De RSD kan u een tegemoetkoming geven als u een uitkering heeft op grond van de Participatiewet en een re-integratie- of inburgeringstraject volgt. Daarnaast moet uw re-integratie- of inburgeringstraject de reden zijn dat u kinderopvang nodig heeft.
De gemeentelijke tegemoetkoming die u via de RSD ontvangt, is altijd een aanvulling op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen als u werkt, studeert of een re-integratie- of inburgeringstraject volgt. Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang via de RSD kunt u alleen aanvragen als u een re-integratie- of inburgeringstraject volgt. Bezoek de website van de Belastingdienst voor meer informatie over de aanvraag van kinderopvangtoeslag.

Sociaal Medische Indicatie

Kunt u om sociaal-medische redenen (bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis of psychische klachten) niet volledig voor uw kind(eren) zorgen? Moet u hierdoor (tijdelijk) kinderopvang regelen? Misschien kunt u dan wel een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen op basis van een zogenaamde sociaal-medische indicatie (SMI-regeling).

De RSD voert de SMI-regeling uit voor inwoners uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Als de RSD vindt dat kinderopvang in uw situatie noodzakelijk is en dat dit is om sociaal-medische redenen, dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming op basis van een SMI. Voorwaarde is dat u niet op een andere manier in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten voor kinderopvang, bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Ook als u in uw eigen omgeving kinderopvang kunt regelen, kunt u geen vergoeding op sociaal-medische indicatie gronden krijgen.

De tegemoetkoming op basis van de SMI-regeling is altijd tijdelijk. Doel is om u gelegenheid te geven te herstellen, totdat u de kinderopvang weer op eigen kracht kunt regelen. Een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op sociaal-medische gronden duurt maximaal 3 maanden. Per kind kunt u maximaal 16 uur per week vergoed krijgen. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, conform de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die u zou betalen als u  kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst zou krijgen.

Aanvragen

Wilt u een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang aanvragen? Stuurt u dan een e-mail naar kinderopvang@rsdkrh.nl.  

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de RSD (telefoonnummer 030 - 692 95 00).

Pagina opties