Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Heeft u een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en u wilt graag werken. Dit kan lastig zijn als u veel begeleiding nodig heeft. Wanneer werken onder aangepaste omstandigheden in een gewoon bedrijf niet mogelijk is kunt u mogelijk op een beschutte werkplek werken.

Wat is beschut werk?

Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Beoordeling door UWV noodzakelijk

Of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, beoordeelt UWV. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een beschutte werkplek? Dan kunt u zelf een beoordeling beschut werk bij het UWV aanvragen.  De RSD kan ook voor u een aanvraag bij UWV indienen als u volgens de inschatting van de RSD hierop in aanmerking kunt komen. UWV beoordeelt uiteindelijk of u tot de doelgroep beschut werk hoort. Als dat het geval is, ontvangt u een positief advies. De RSD biedt u dan namens uw gemeente een beschutte werkplek aan.

Het kan ook zijn dat UWV oordeelt dat u niet voor een beschutte werkplek in aanmerking komt of dat u geen mogelijkheden heeft om te werken. Dan kunt u samen met UWV of de RSD kijken welke andere mogelijkheden er voor u zijn, zoals bijvoorbeeld een baan in het kader van de banenafspraak of dagbesteding.

Beoordeling aanvragen

Denkt u dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt? Dan kunt u zelf een beoordeling beschut werk direct bij het UWV aanvragen, of uw klantregisseur bij de RSD kan dat voor u doen. In het laatste geval maakt de RSD eerst een inschatting of u hierop kans maakt.

Vragen?

Heeft u vragen over beschut werken? Neemt u dan contact op met de RSD. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: werkroute@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.


Pagina opties