Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Vanaf 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Heeft u een ziekte of handicap en kunt u daardoor alleen met hulp of begeleiding werken? Of kunt u helemaal niet werken? Dan kunt u mogelijk ondersteuning krijgen. Afhankelijk van uw situatie zijn er drie soorten vormen van ondersteuning:

Indicatie banenafspraak

Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een indicatie banenafspraak. Als u een 'Indicatie banenafspraak' heeft, wordt u opgenomen in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans op werk. Heeft u ondersteuning nodig bij het vinden of houden van werk? Neemt u dan contact op met de RSD.

Advies indicatie beschut werk 

Kunt u alleen met begeleiding en aanpassingen op een werkplek werken? En kan een gewone werkgever deze niet bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan kunt u misschien een ‘Advies indicatie beschut werk’ krijgen.

Wajong

Heeft u op jonge leeftijd een ziekte of handicap gekregen, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Let op

Krijgt een uitkering van UWV? Of zoekt u informatie over een Ziektewet-uitkeringWIA-uitkeringWAO-uitkering of WAZ-uitkering? Bezoek dan deze webpagina’s voor meer informatie.

Pagina opties