Vakantie melden

Ontvangt u een uitkering van de RSD? En wilt u met vakantie? Meld in elk geval altijd vier weken (28 dagen) voor vertrek dat u op vakantie gaat. Dit doet u door het digitale wijzigingsformulier in te vullen.

Wijzigingsformulier - direct uw vakantie doorgeven

Ook zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Welke dat zijn, leest u hieronder.

Vakantie/ verblijf Nederland

Verblijft u niet op uw vaste woonadres, maar ergens anders in Nederland? En kunt u zich niet aan uw verplichtingen en afspraken houden? Bespreek dit dan vóóraf met uw vaste contactpersoon bij de RSD. Hij of zij beoordeelt of dit uw re-integratie niet in de weg staat. Er wordt voor maximaal 28 dagen per jaar rekening mee gehouden dat u zich niet aan uw verplichtingen houdt. Let op: er wordt altijd van u verwacht dat u op de hoogte blijft van de aan u toegestuurde post. Geef in elk geval altijd uw vakantie of verblijf door.

Doorgeven vakantie/ verblijf Nederland

Vakantie/ verblijf buitenland

Als u een uitkering ontvangt, mag u een aantal weken per jaar naar het buitenland. Bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek. Hoe lang u naar het buitenland mag, hangt af van uw leeftijd en uitkering:

  • Bent u jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd? Dan mag u per jaar maximaal 4 weken (28 dagen) in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Het maakt hierbij niet uit of u een sollicitatieverplichting heeft of niet. U moet zelf bijhouden of u genoeg vakantiedagen heeft om naar het buitenland te gaan.
  • Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dan mag u per jaar maximaal 13 weken (91 dagen) in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw uitkering.

U overlegt vóóraf met uw vaste contactpersoon of u in het buitenland mag verblijven. Daarna overlegt u met uw eventuele opleider, trajectaanbieder of werkgever of verblijf in het buitenland toegestaan is. Als u toestemming heeft gekregen om in het buitenland te verblijven, dan geeft u dit minimaal 4 weken (28 dagen) voor vertrek door aan de RSD.

Doorgeven vakantie/ verblijf buitenland

Moet mijn partner ook het wijzigingsformulier invullen?

Als u een gezinsuitkering hebt, dan moet uw partner zijn of haar verblijf in het buitenland ook doorgeven. U kunt samen één formulier invullen. Als uw partner een andere periode naar het buitenland gaat, moet hij/zij een eigen formulier invullen.

Krijg ik een bevestiging van mijn melding?

U geeft uw afwezigheid minimaal 4 weken (28 dagen) voor vertrek door aan de RSD. Als u dat op tijd doet, ontvangt u altijd vooraf een brief of uw uitkering wordt doorbetaald of dat uw afwezigheid gevolgen heeft voor uw uitkering.

Verblijft u per jaar langer dan 28 dagen in het buitenland?

Als u per jaar langer dan 28 dagen in het buitenland bent verbleven, meldt u uw terugkomst in Nederland binnen 5 werkdagen met het digitale wijzigingsformulier. Bij het melden van uw terugkomst moet u ook de volgende bewijsstukken inleveren:

  • kopie van uw paspoort, inclusief de pagina met de stempel(s) van het land waar u verbleef;
  • uw reispapieren, zoals een vlieg- of treinticket. Hierop staan uw aankomst- en vertrekdatum.

De bewijsstukken kunt u sturen naar de RSD, Postbus 13, 3700 AA te Zeist. U kunt het ook mailen naar info@rsdkrh.nl.
Belangrijk: uw documenten (reispapieren) bewaart u tot 1 jaar na terugkomst.

Vakantiegeld

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, reserveren wij iedere maand vakantiegeld voor u. Wij sparen dat voor u op en betalen het in juni uit. Als uw bijstandsuitkering vóór juni stopt, krijgt u het tot dan toe opgespaarde bedrag zo spoedig mogelijk na de laatste uitkering uitbetaald.

Geen vakantiegeld ontvangen?

Heeft u geen vakantiegeld ontvangen? Dit kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld wanneer wij geen inkomstenformulier of statusformulier van u hebben ontvangen. Als de uitbetaling van uw vakantiegeld anders gaat dan normaal, dan ontvangt u vooraf een brief. 

Schulden en vakantiegeld

Wanneer u een schuld heeft bij de RSD, kan de RSD het opgebouwde vakantiegeld verrekenen met deze schuld. Bijvoorbeeld wanneer u teveel bijstand heeft ontvangen. Als u een schuld heeft bij een andere organisatie kan deze organisatie beslag leggen op een deel van uw uitkering en/of uw vakantiegeld. U lost uw schulden dan af met het vakantiegeld. Dit doen wij altijd in overleg met u. Dit wordt medegedeeld bij de beslaglegging en is wettelijk, dus overleggen is niet aan de orde.

Vragen

Heeft u vragen over uw vakantiegeld? Neemt u dan contact op met de RSD. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.