De TONK regeling is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK is een tegemoetkoming die u krijgt van de gemeente, als u problemen heeft met het betalen van noodzakelijke (woon)kosten als gevolg van de coronamaatregelen. Bij de RSD kunt u een aanvraag voor de TONK indienen wanneer u in de gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist woont. Aanvragen kan met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.

Voor wie is de TONK?

U kunt de TONK tegemoetkoming aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke woonkosten niet meer kunt betalen. Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een woonkostentoeslag of een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de TONK-regeling.

Voorwaarden TONK

U kunt in aanmerking komen voor een TONK tegemoetkoming als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent ouder dan 18 jaar;
 • U heeft momenteel problemen om uw noodzakelijke woonkosten te betalen;
 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan gebruikelijk;
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen;
 • Dit inkomensverlies bedraagt meer dan 20% van het totale netto inkomen, van zowel u als uw eventuele partner, dat u ontving voordat de coronamaatregelen van kracht werden;
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen;
 • U heeft op dit moment minder dan € 62.680,- aan beschikbare geldmiddelen als u alleenstaande ouder of een gezin bent, en minder dan € 31.340,- als u alleenstaand bent. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) jonger dan 18 jaar, én de waarde van beleggingen of bitcoins;
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent;
 • De kosten van uw huur of hypotheekrente en de rekeningen voor gas, water- en elektriciteitskosten van uw privéwoning bedragen samen 40% of meer van uw inkomen op dit moment;
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet;
 • Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Aanvragen TONK

De voorwaarden voor de TONK regeling en de periode waarover TONK kan worden aangevraagd zijn verruimd. Heeft u in de periode van 1 januari tot 1 juli 2021 TONK ontvangen? Dan ontvangt u van ons bericht en hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Ontvangt u nog geen TONK? 

Dan kunt u hier een aanvraag indienen.

Hoe hoog is de TONK tegemoetkoming?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. Om de hoogte van de TONK tegemoetkoming te berekenen kijken we naar de hoogte van uw woonkosten en hoeveel geld u beschikbaar heeft. De TONK tegemoetkoming is een gift. In sommige situaties kan de RSD de tegemoetkoming ook wijzigen, beëindigen of moet u deze terugbetalen, omdat uw inkomen dusdanig is gestegen, waardoor u geen recht (meer) heeft op deze tegemoetkoming.

Hoe lang duurt de TONK tegemoetkoming?

U kunt de TONK tegemoetkoming in de periode januari 2021 tot en met 30 september 2021 voor maximaal 9 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK tegemoetkoming aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Contact

Heeft u vragen over de bovenstaande regeling? Ons Ondernemersteam beantwoordt uw vragen graag. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer 030 – 692 95 00 of per mail via ondernemersteam@rsdkrh.nl.