Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht. 

Bent u zzp'er of zelfstandig ondernemer en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo). Bij de RSD kunt u een aanvraag voor de Tozo indienen wanneer u woonachtig bent in één van de volgende gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist.

Tozo 5

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen in verband met het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en /of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning van zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 oktober 2021.

De partnertoets die gold bij Tozo 2, 3 en 4 blijft van kracht in de Tozo 5.

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. De Tozo vult het gezamenlijke inkomen van u en uw partner aan tot het sociaal minimum (de bijstandsnorm)  voor gehuwden. U legt een verklaring af over uw gezamenlijke inkomsten en dient bij uw aanvraag een schatting te geven van uw eigen inkomen en van het inkomen van uw eventuele partner in de maanden waarover u de Tozo levensonderhoud aanvraagt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen aanspraak maken op de Tozo uitkering levensonderhoud.

Wanneer komt u in aanmerking voor Tozo 5?

U bent zelfstandig ondernemer of ZZP’er en:

 • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • u bent 18 jaar of ouder en jonger dan de AOW-leeftijd
 • u woont in de gemeente Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist
 • uw inkomsten zijn door het coronavirus (bijna helemaal) weggevallen
 • u werkt(e) minimaal 24 uur per week in uw bedrijf
 • u bent ingeschreven bij de KvK vóór 18 maart 2020
 • uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u werkt(e) vooral in Nederland
 • u hebt alle vergunningen die nodig zijn voor het uitoefenen van uw bedrijf
 • u kunt geen studiefinanciering krijgen
 • uw inkomen ligt onder het sociaal minimum:
  • o gehuwd/samenwonend --> u en uw partner verdienen samen minder dan € 1.513,- per maand
  • o alleenstaand --> u verdient minder dan € 1.060,- per maand

Kunt u alle punten met 'ja' beantwoorden? Dan heeft u mogelijk recht op Tozo 5 levensonderhoud. U kunt deze hieronder aanvragen.

Kunt u met terugwerkende kracht aanvragen?

Tozo 5 kan niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend: de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Tijdens de looptijd van Tozo 5 zal terugwerkende kracht mogelijk zijn tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. Alleen kan de Tozo 5-uitkering levensonderhoud niet met terugwerkende kracht over de maand juni – looptijd Tozo 4 - worden aangevraagd.

Ondersteuning in oriëntatie toekomst

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Indien u bij ons Tozo 5 aanvraagt zullen onze medewerkers van het ondernemersteam telefonisch contact met u opnemen. U kunt in dit gesprek u wensen kenbaar maken of en zo ja welke ondersteuning er nodig is. Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en  ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. Vanuit de RSD bieden wij zelfstandig ondernemers extra dienstverlening aan, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Maar ook gericht advies en coaching voor het ondernemerschap of de keuze voor een baan als werknemer in loondienst.

Meer informatie

Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de verlenging van het steunpakket. Op Vragen en antwoorden Tozo leest u meer over Tozo 5. 

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken. Klik op deze tekst voor een uitgebreid overzicht. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Alle vragen die u heeft over de Tozo, worden beantwoord in dit document.

Contact

Heeft u vragen over de bovenstaande regelingen? Ons Ondernemersteam beantwoordt uw vragen graag. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer 030 – 692 95 00 of per mail via het e-mailadres: ondernemersteam@rsdkrh.nl.