Incasso of beslag

Incasso of beslag

Een incassoprocedure is een ingewikkelde juridische procedure, waarin ook beslag kan worden gelegd op uw goederen en inkomsten. Als u hiermee te maken krijgt, adviseren wij u om rechtshulp in te schakelen, bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of het Juridisch Loket.

Wij benadrukken dat het ontzettend belangrijk is om tijdig werk te maken van uw schulden. Wacht niet tot u een dagvaarding ontvangt. De kosten lopen dan heel snel heel hoog op. Bovendien zit u vast niet te wachten op een vervelende juridische procedure.

Voorkom een incassoprocedure

Als u niet op aanmaningen reageert, kan uw schuldeiser een incassobureau inschakelen. Vanaf dat moment gaan de kosten snel oplopen.

Reageert u niet op aanmaningen van het incassobureau, dan kan de schuldeiser besluiten om u te dagvaarden. Daarvoor wordt een deurwaarder ingeschakeld. In de dagvaarding wordt u uitgenodigd om voor de kantonrechter te verschijnen. Met hulp van een jurist kunt u zich verweren.

Verschijnt u niet op de zitting of krijgt de schuldeiser gelijk van de rechter? Dan staat in het schriftelijke vonnis wat u allemaal moet betalen en wanneer. De deurwaarder geeft het vonnis persoonlijk aan u af. Betaalt u niet, kan de deurwaarder beslag leggen op onder andere uw loon/uitkering, auto, bankrekening of inboedel.

Al met al geen fijn vooruitzicht, zo’n incassoprocedure. Als de schuld klopt en u zich dus niet tegen de schuld kunt verweren, is de kans groot dat u uiteindelijk vele malen meer moet betalen. Incassokosten, gerechtelijke kosten en wettelijke rente komen allemaal bovenop het oorspronkelijke bedrag.

Heeft u schulden? Voorkom een incassoprocedure en neem zo snel mogelijk contact op met onze medewerkers. Zij helpen u graag.

Pagina opties