Regionale cliëntenraad

Regionale Cliëntenraad

De Regionale Cliëntenraad (RCR) is een onafhankelijk overlegorgaan, dat opkomt voor de belangen van mensen met een laag inkomen. Dus ook voor de belangen van de klanten van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD).

Regelmatig heeft de RSD overleg met de cliëntenraad. Gevraagd en ongevraagd voorziet de raad ons van feedback en goede adviezen. Dat waarderen we zeer! Het gaat hierbij altijd om het beleid, niet om individuele klachten of bezwaarschriften.

Meer weten?

Bezoek voor meer informatie de website van de Regionale Cliëntenraad.

Contactgegevens

Wilt u contact opnemen met de Regionale Cliëntenraad? Dat kan door een mail te sturen naar info@rcrkrh.nl.
 

Pagina opties