Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

RDWI

De RSD is onderdeel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). De RSD is de uitvoeringsorganisatie van de RDWI voor de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanpalende wetgeving.

Bestuur

Het bestuur van de RDWI bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). De RSD is onderdeel van de RDWI.

Algemeen Bestuur

 • De heer S. Jansen, gemeente Zeist (voorzitter)
 • Mevrouw L. Hoogstraten, gemeente Zeist
 • De heer H. Waaldijk, gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Mevrouw C. Broekhuis, gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • De heer W. Joustra, gemeente Wijk bij Duurstede
 • Mevrouw W. Kosterman, gemeente Wijk bij Duurstede (plaatsvervangend voorzitter)
 • Mevrouw A. Brommersma, gemeente De Bilt
 • De heer D. Smolenaers, gemeente De Bilt
 • De heer J.J. Eijbersen, gemeente Bunnik
 • Mevrouw E. Spil, gemeente Bunnik

Vergaderdata Algemeen Bestuur, 2018:
26 september, 7 november en 20 december.

Vergaderdata Algemeen Bestuur, 2019:
31 januari, 27 maart, 29 mei, 17 juli, 30 oktober en 4 december.

Dagelijks Bestuur 

 • De heer S. Jansen, gemeente Zeist (voorzitter)
 • Mevrouw W. Kosterman, gemeente Wijk bij Duurstede (plaatsvervangend voorzitter)
 • De heer D.M.P.G. Smolenaers, gemeente De Bilt

Pagina opties