RDWI

RDWI

De RSD is onderdeel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). De RSD is de uitvoeringsorganisatie van de RDWI voor de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanpalende wetgeving.

Organisatie

De RSD is een gemeenschappelijke regeling. De RSD beschikt over een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een ambtelijke organisatie onder leiding van een directeur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente. De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u zich dan aan via secretariaat@rsdkrh.nl

Lees verder

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) vergadert in principe iedere vier weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het DB bestaat uit:

  • De heer S. Jansen, gemeente Zeist (voorzitter)
  • Mevrouw W. Kosterman, gemeente Wijk bij Duurstede (plaatsvervangend voorzitter)
  • De heer D.M.P.G. Smolenaers, gemeente De Bilt

Pagina opties