Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

RDWI

De RSD is onderdeel van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). De RSD is de uitvoeringsorganisatie van de RDWI voor de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanpalende wetgeving.

Organisatie

De RSD is een gemeenschappelijke regeling. De RSD beschikt over een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een ambtelijke organisatie onder leiding van een directeur.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur bestaat uit leden die door de raden van de gemeenten worden aangewezen. Momenteel is iedere gemeente vertegenwoordigd door twee wethouders per gemeente.

 • De heer S. Jansen, gemeente Zeist (voorzitter)
 • De heer M. Fluitman, gemeente Zeist
 • De heer H. Waaldijk, gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Mevrouw C. Broekhuis, gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • De heer W. Joustra, gemeente Wijk bij Duurstede
 • Mevrouw W. Kosterman, gemeente Wijk bij Duurstede (plaatsvervangend voorzitter)
 • Mevrouw A. Brommersma, gemeente De Bilt
 • De heer D. Smolenaers, gemeente De Bilt
 • De heer J.J. Eijbersen, gemeente Bunnik
 • Mevrouw E. Spil, gemeente Bunnik

Vergaderdata Algemeen Bestuur, 2019:
17 juli, 30 oktober en 4 december.

Dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur is aangewezen door en uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • De heer S. Jansen, gemeente Zeist (voorzitter)
 • Mevrouw W. Kosterman, gemeente Wijk bij Duurstede (plaatsvervangend voorzitter)
 • De heer D.M.P.G. Smolenaers, gemeente De Bilt

Pagina opties