Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een beslissing van de RSD? Dan kunt u bezwaar maken tegen deze beslissing.

U kunt bezwaar maken als u bijvoorbeeld:

  • bijstand heeft aangevraagd en uw aanvraag wordt afgewezen;
  • u en lagere uitkering krijgt dan waarop u denkt recht te hebben;
  • het niet eens bent met het besluit om u te korten op uw uitkering;
  • het er niet mee eens bent dat de RSD (een deel van) uw uitkering terugvordert.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt met een brief bezwaar maken tegen een beslissing van de RSD. Deze brief stuurt u naar:

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Postbus 13
3700 AA Zeist

 In de brief moet in ieder het volgende staan:   

  • uw volledige naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • een korte omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • u mag ook een kopie van het besluit meesturen;
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
  • uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift altijd ondertekenen.

Uw brief moet altijd in het Nederlands geschreven zijn. Vindt u het lastig om de brief in het Nederlands te schrijven, vraag dan iemand om uw brief te vertalen naar het Nederlands.

Binnen zes weken
U heeft zes weken de tijd om uw bezwaar in te dienen. Deze termijn gaat in vanaf het moment dat het besluit aangetekend naar u is verzonden of aan u is overhandigd. Dient u het bezwaar na zes weken in, dan wordt deze niet in behandeling genomen. 

Pagina opties