Wanneer u als ondernemer/ zzp-er energietoeslag wilt aanvragen, zijn er verschillende bewijsstukken die u moet meesturen bij uw aanvraag.

Welke bewijsstukken moet u meesturen?

  • Een kopie van een geldig Nederlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een geldig vreemdelingendocument (een rijbewijs wordt niet geaccepteerd).
  • Een kopie van uw bankpas met daarop zichtbaar het rekeningnummer waar u de toeslag op gestort wilt hebben. Als u onder bewind staat dan stuurt u een bewijs van uw beheerrekening mee.
  • Bewijsstukken van de inkomsten uit uw eigen onderneming:
    • Winst- en verliesrekening over de periode van 1-1-2022 tot en met de aanvraagdatum van de energietoeslag. Hierop moeten uw inkomsten uit onderneming en de bedrijfskosten over de genoemde periode duidelijk zichtbaar zijn.
    • De bankafschriften over de periode 1-1-22 tot en met de aanvraagdatum, van al uw betaalrekeningen (privé en zakelijk) waarop ten minste zichtbaar moeten zijn: het IBAN-nummer, de naam- en adresgegevens van de rekeninghouder(s), en de bij- en afschrijvingen.

De reden waarom wij zoveel gegevens opvragen is het feit dat soms niet duidelijk uit de winst- of verliesrekening blijkt wat het netto inkomen is. Heeft u andere schriftelijke stukken (zoals een winstprognose) waaruit wij objectief kunnen checken wat uw netto inkomen uit eigen onderneming is? Dan kunt u deze ook sturen.

Vragen over de energietoeslag?

Heeft u nog vragen over de energietoeslag? Dan kunt u deze mailen naar energietoeslag@rsdkrh.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 030 - 692 95 00.