De energietarieven stijgen hard. Zo hard dat het kan zijn dat u in de problemen komt om uw gas en licht te betalen. Is dat in uw situatie het geval?

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen begin volgend jaar eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) streeft er naar om in het eerste kwartaal 2022 te starten met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming.

Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag automatisch van de RSD. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – kunnen zich begin volgend jaar bij de RSD melden. Wij zullen u op de website tijdig (in het eerste kwartaal 2022) informeren hoe u deze eenmalige tegemoetkoming kunt aanvragen.

Huishoudens met een laag inkomen die al eerder tegen financiële problemen aanlopen kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door middel van een regeling met de energieleverancier of door contact op te nemen met onze medewerkers van Schulddienstverlening. Dan kunnen we samen kijken naar een oplossing!

Contact

U kunt ons bellen via telefoonnummer 030 – 692 95 00. Mailen kan natuurlijk ook: schuldhulp@rsdkrh.nl. Wij staan iedere werkdag tussen 8.00 – 17.00 uur voor u klaar.