Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Wil je een bijstandsuitkering gaan aanvragen? Dan vragen wij van je om eerst zelf vier weken lang te kijken of je een opleiding kunt volgen, betaald werk kunt vinden, of misschien andere zaken kunt regelen. Deze periode noemen we de zoektermijn.

Wanneer start de zoektermijn? En wat houdt het in?

De zoektermijn van vier weken gaat in op de dag dat je telefonisch contact hebt opgenomen met Actie.Talent. In de zoekperiode zet je je volledig in naar het zoeken naar een opleiding en/of werk en maak je de opdrachten die je in de werkmap aantreft. De werkmap heb je uitgereikt gekregen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst.

Het is belangrijk dat je in deze periode gaat kijken of er mogelijkheden zijn om een opleiding te volgen, of om een opleiding af te maken. Advies hierover kun je vragen aan je ROC adviseur. Daarnaast is het van belang om je oren en ogen open te houden; je zult zelf ook op zoek moeten gaan naar werk. Hiervoor kun je een afspraak maken met één van onze jobhunters. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 - 692 95 00.

Pagina opties