Zelfstandigen (BBZ/IOAZ)

Een eigen bedrijf beginnen?

Ontvangt u een bijstandsuitkering of werkloosheidsuitkering? Of bent u zelfstandige en heeft u tijdelijke financiële problemen? Dan kan de RSD u helpen!

BBZ en IOAZ

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De RSD voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een lening, of een aanvulling van uw inkomen op bijstandsniveau.

BBZ

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kunt u dan op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand.
naar de pagina

IOAZ

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer, omdat uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.
naar de pagina 

Pagina opties