Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Ontvangt u een bijstandsuitkering- of werkloosheidsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u (tijdelijk) in financiële problemen?

BBZ en IOAZ

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De RSD voert deze regeling uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld doormiddel van een lening, een krediet, of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau.  

BBZ

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Of bent u zelfstandige en verkeert u tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kunt u dan op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand.
naar de pagina

IOAZ

Denkt u erover om te stoppen als zelfstandig ondernemer, omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.
naar de pagina 

Pagina opties