Zeist

Zeist

De gemeente Zeist heeft verschillende minimaregelingen voor inwoners die leven van een minimum inkomen. Al deze regelingen kunt u teruglezen in het digitale boekje 'Ik heb een laag inkomen; welke regelingen, toeslagen en organisaties zijn er voor mij?'.

Geld Terug Regeling

Met de Geld Terug Regeling kunnen inwoners in de gemeente Zeist geld terug krijgen voor allerlei activiteiten en producten. Bijvoorbeeld voor sportactiviteiten, zoals het lidmaatschap van een sportvereniging. Maar u kunt hierbij ook denken aan bioscoopkaartjes, abonnementsgeld voor internet en telefoon, of een fiets(reparatie). Met deze regeling kunt u (een deel) van dergelijke kosten vergoed krijgen. Per kalenderjaar kunt u € 100,00 per volwassene (terug)krijgen en € 200,00 per kind. Studenten kunnen geen gebruik maken van de regeling.
De Geld Terug Regeling is voor inwoners van de gemeente Zeist met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en een vermogen onder de vermogensgrens.

Activiteiten en producten

U leest hier voor welke activiteiten en producten het gaat waarvoor u de Geld Terug Regeling kunt aanvragen.

Hoe werkt het?

  • U vraagt de aanvraag in per gezin; u dient één aanvraag tegelijk in voor alle gezinsleden.
  • Thuiswonende kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf een eigen aanvraag indienen. 
  • U mag de vergoeding voor een kind niet besteden voor een volwassene.
  • U mag de vergoeding voor een volwassene wel besteden aan de kosten van activiteiten voor uw kinderen.

Bewijsstukken

De RSD kan achteraf bewijsstukken opvragen. Hieruit moet blijken dat u de vergoeding ook daadwerkelijk besteed heeft aan de aangewezen activiteiten en producten. Een bewijsstuk is een kwitantie, toegangskaartje, treinkaartje of een bank- of giroafschrift waaruit bijvoorbeeld uw abonnements- en/of lidmaatschapskosten blijken. Houd bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomen- en vermogensgegevens bij de hand.

Online aanvragen Geld Terug Regeling

Jeugdsportfonds

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds vergoedt maximaal € 225,00 voor sportclubcontributie, aanschaf van sportkleding en sportattributen. Zwemlessen voor het zwemdiploma A en B vallen ook onder het Jeugdsportfonds. Voorwaarde is dat het inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm bedraagt en er geen tot weinig eigen vermogen is.

Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdsportfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de sportvereniging. Bezoek voor meer informatie de website van het Jeugdsportfonds.

Jeugdcultuurfonds

Voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen zijn van een toneelclub of geen muzieklessen kunnen volgen. Het Jeugdcultuurfonds vergoedt maximaal € 350,00 per kalenderjaar voor lessen, aanschaf materiaal, instrumenten en kostuums. Voorwaarde is dat het inkomen maximaal 130% van de bijstandsnorm bedraagt en er geen tot weinig eigen vermogen is. Ouders of aanbieders kunnen zelf geen aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Dit loopt via een tussenpersoon, bijvoorbeeld iemand van het dorpsteam van uw dorp, een leraar of uw huisarts kan voor u een aanvraag indienen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt de bijdrage rechtstreeks aan de culturele instelling.

Stichting Leerkansen Zeist

De Stichting Leerkansen Zeist zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die op school niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. De ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van onze stichting indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar besteedbaar inkomen hebben dat beneden 130% van het bijstandsniveau ligt.

Aanmelden Stichting Leerkansen Zeist 

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u hulp nodig bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst (formulierenbrigade@rsdkrh.nl / tel. 030 – 692 95 04). Dit kan zonder afspraak.

Neemt u in ieder geval uw DigiD mee, een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (van uzelf en uw partner). Is uw partner niet in de gelegenheid om mee te komen? Neemt u dan een door hem/haar ingevuld machtigingsformulier mee, plus een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Ook wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade graag.

Heeft u moeite met het digitaal indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de Formulierenbrigade via (030) 692 95 00. Ook wanneer behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade helpt u graag.

Pagina opties