Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Als de consulent heeft vastgesteld dat een bijstandsuitkering de enige oplossing is, kom je terecht bij de procesregisseur. Hij of zij stelt de hoogte van je uitkering vast.  
De uitkering gaat in vanaf de dag waarop dit recht is ontstaan, maar niet eerder de dag waarop je je hebt gemeld.

Heb je je niet voldoende ingezet? Of helemaal niet? Dan wordt jouw uitkering verlaagd of krijg je helemaal geen uitkering.

Als je recht hebt op studiefinanciering krijg je geen bijstandsuitkering.

Pagina opties