Spelregels

De spelregels bij een uitkering; over rechten en plichten

Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering, heeft u te maken met een aantal rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze spelregels kent en zich hieraan houdt. Zo voorkomt u dat u een boete krijgt of dat uw uitkering wordt verlaagd of stopgezet. Ook kunnen wij u zo het beste helpen om uw weg op de arbeidsmarkt weer te vinden.

Hieronder staan uw belangrijkste rechten en plichten overzichtelijk op een rijtje.

Rechten

Uw rechten staan hieronder beschreven:

 • U wordt door onze medewerkers netjes en correct behandeld.
 • U mag ons houden aan de wettelijke termijnen voor besluiten. Wij informeren u als dit ons niet lukt.
 • U mag erop vertrouwen dat wij werken binnen de kaders van de wet.
 • U heeft het recht om uw dossier in te zien.
 • U kunt aanspraak maken op ondersteuning bij het vinden van werk.
 • U heeft recht op het maken van bezwaar tegen door ons genomen besluiten. Wij behandelen uw bezwaar zorgvuldig en hebben een gesprek met u als u dit graag wilt. Meer informatie hierover vindt u op onze website.
 • Heeft u een klacht? Wij beschikken over een interne klachtenprocedure. Meer informatie hierover vindt u op onze website.

Plichten

Naast rechten, heeft u ook plichten. Deze staan hieronder beschreven:

Inlichtingenplicht

Om te kunnen beoordelen of u recht heeft op financiële ondersteuning of een uitkering, moet de Regionale Sociale Dienst (RSD) veel van u weten. Wij vragen daarom van u om alles wat van invloed kan zijn op het recht of de hoogte van uw uitkering zo gauw mogelijk te melden. Twijfelt u of u iets moet doorgeven? Overleg dit dan met ons.

Medewerkingsverplichting

De medewerkingsverplichting houdt in dat u verplicht bent om medewerking te verlenen die nodig is om bijvoorbeeld uw aanvraag te kunnen beoordelen. Waar moet u dan aan denken?

 • Een oproep om op een bepaalde tijd en plaats te verschijnen
 • De taaltoets in het kader van de Taaleis maken
 • Het gevraagd en ongevraagd uw informatie te voorzien van bewijsstukken
 • Een onderzoek of een huisbezoek

Identificatieplicht

U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).

Arbeidsverplichting

De arbeidsverplichting houdt in dat u er alles aan doet om zo snel mogelijk (weer) aan het werk te gaan. Zo is het belangrijk dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden, te accepteren, en te behouden. Op verzoek moet u zich inschrijven bij een uitzendbureau. Ook is het belangrijk dat u er alles aan doet om noodzakelijke kennis en vaardigheden op te doen en te behouden.

Is het voor u (nog) niet mogelijk om aan het werk te gaan, dan werkt u mee aan een traject waarin wij uw mogelijkheden tot werk in kaart brengen. Dit betekent ook dat u meewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak voor uw re-integratie en dat u meewerkt aan de uitvoering hiervan. Het is van belang dat u alle gemaakte afspraken nakomt en op tijd aanwezig bent voor de gesprekken.

U geeft op tijd alle wijzigingen in uw situatie door die van belang zijn voor het vinden van werk. Ook het nakomen van gemaakte afspraken voor uw re-integratietraject geeft u aan ons door. Net als de bewijsstukken voor wijzigingen en afspraken.

Wijzigingen: Welke zaken moet u aan ons doorgeven?

Het is belangrijk dat u wijzigingen binnen 5 werkdagen aan ons doorgeeft. Zo voorkomt u dat u te veel uitkering ontvangt en geld aan ons moet terugbetalen. Wij bekijken snel of uw uitkering verandert en voeren aanpassingen direct door.

Geef uw wijziging door

Hieronder zetten we veel voorkomende wijzigingen voor u op een rijtje. Via een wijzigingsformulier geeft u wijzigingen aan ons door. U kunt ons ook bellen (030 - 692 95 00) of mailen (info@rsdkrh.nl). Een brief sturen mag ook: RSD, Postbus 13, 3700 AA in Zeist. 

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Hieronder geven wij een aantal voorbeelden van veel voorkomende wijzigingen. Hou in gedachten dat u álle wijzingen aan ons doorgeeft. Oók als u denkt dat uw wijziging geen gevolgen heeft voor de hoogte van uw uitkering, is het belangrijk om de wijziging aan ons door te geven!

Veel voorkomende wijzigingen zijn: 

 • U gaat met vakantie. Dit moet u minimaal 4 weken voor vertrek doorgeven aan de RSD;
 • U koopt of verkoopt goederen (via internet; bijvoorbeeld via Marktplaats);
 • U koopt of verkoopt een eigen huis, caravan, auto, boot, sieraden, goud, etc.
 • U gaat samenwonen;
 • U gaat apart wonen of iemand is veel bij u. Gaat u trouwen of scheiden? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan uw gemeente;
 • U verwacht een kind;
 • U ontvangt een erfenis, schenking of loterijprijs;
 • U gaat vrijwilligerswerk doen. Het is belangrijk dat u hiervoor, vóóraf, toestemming heeft gevraagd aan uw vaste contactpersoon.
 • U gaat een opleiding volgen of stopt met uw opleiding. Ook hier geldt; voor het volgen van een opleiding moet u eerst, vóóraf, toestemming vragen aan uw vaste contactpersoon.
 • Er is een wijziging in inkomsten uit arbeid, alimentatie of een andere uitkering;
 • Er is een wijziging in inkomsten van thuiswonende kinderen;
 • U laat iemand bij u inwonen;
 • Er zijn wijzigingen in toeslagen en/of heffingskortingen van de Belastingdienst;
 • Afkoop of toekenning van pensioen;
 • Uw bankrekeningnummer wijzigt;
 • Uw telefoonnummer wijzigt.

Twijfel?

Twijfelt u over een bepaalde wijziging? Heeft u vragen? Neem dan contact op met de RSD. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Waarom zoveel plichten?

Bij een uitkering komen veel plichten kijken. Deze zijn vastgelegd in de Participatiewet. De regels zorgen ervoor dat alleen mensen die dat écht nodig hebben, een uitkering ontvangen.
 

Onze informatie over uw rechten en plichten is zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunt u geen rechten ontlenen.

Pagina opties