Spelregels geluidsopnamen

Spelregels geluidsopnamen

Per 1 januari 2018 is het maken van een geluidsopname tijdens het gesprek met een medewerker van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD KRH) onder voorwaarden toegestaan.

Dit geldt zowel voor de zogeheten ‘face-to-face’-gesprekken als voor telefonische gesprekken die u met een medewerker van de RSD KRH heeft. Het maken van beeldopnames van een gesprek is niet toegestaan. De RSD KRH maakt zelf geen geluidsopname, tenzij daar een goede reden voor is.

Als u een geluidsopname van het gesprek wilt maken, dient u dat van tevoren duidelijk aan de betrokken medewerker aan te geven. U wordt dan over de spelregels, die de RSD KRH hierbij hanteert, geïnformeerd. Wij vragen ook vooraf of u daarmee instemt (schriftelijk aangeeft dat u akkoord gaat met de spelregels).  Als u dat niet wilt, dan vindt het gesprek wel plaats, maar staan wij het maken van een geluidsopname niet toe. 

Spelregels voor een geluidsopname bij de RSDKRH

  • U maakt van tevoren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken;
  • De RSD KRH staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval bieden wij een alternatief aan (bijvoorbeeld het maken van een verslag van het gesprek);
  • U verstrekt aan ons een kopie van de opname als wij dat aan u vragen (of vice versa als wij de opname maken);
  • De geluidsopname is alleen voor eigen gebruik. U noch wij verstrekken zonder toestemming van elkaar geluidsopnamen aan derden of maken deze openbaar (bijvoorbeeld via social media).
  • U noch wij knippen of plakken in een geluidsopname.

U mag geen geluidsopname maken in de volgende situaties

  • Als er een derde persoon aan het gesprek deelneemt die geen toestemming geeft voor de opname;
  • Als het om een mediationgesprek gaat. U mag namelijk alleen een geluidsopname maken als alle betrokkenen daarmee instemme';
  • Als sprake is van een verhoor door een opsporingsambtenaar;
  • Als u zich eerder niet aan deze regels heeft gehouden


 

Pagina opties