Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). U moet een aanvraag indienen voordat u stopt met uw onderneming. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven zijn. De IOAZ kan door blijven lopen tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Voorwaarden IOAZ-uitkering

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst. 
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. 
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 23.124 bruto gemiddeld per jaar (was € 22.511). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 23.872 bruto per jaar (was € 23.204). De RSD zal dit onderzoeken.

Aanvragen IOAZ

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een Bbz of IOAZ Uitkering aanvragen? Dit werkt als volgt:

U laat ons telefonisch weten dat dat u een Bbz of IOAZ Uitkering wil aanvragen. Dit kan door te bellen met het nummer 06 - 204 896 43 of 06 - 519 051 77. Mailen kan ook via bbz@rsdkrh.nl. Vervolgens plannen we een telefonische intake met u in, zodat we samen in alle rust uw aanvraag kunnen doorspreken. Uit de telefonische intake blijkt of u al dan niet een uitkering kunt aanvragen.

  • Komt u in aanmerking? Dan sturen wij u een brief toe met een aanvraag- en inlichtingenformulier.
  • Na ontvangst van alle benodigde gegevens, wordt uw aanvraag in behandeling genomen en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek.

Pagina opties