Inkomensondersteunende regelingen

Bijzondere bijstand

Wanneer u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt.

Naar de pagina

Minimaregelingen

Voor mensen met een minimum inkomen hebben alle gemeenten regelingen voor extra financiële ondersteuning. Dit worden minimaregelingen genoemd. Iedere gemeente heeft zijn eigen minimaregelingen.

Naar de pagina

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand om uw huur of hypotheek te betalen. Lees verder voor meer informatie.

Lees verder

Individuele inkomenstoeslag

Individuele inkomenstoeslag is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm

Naar de pagina

Kinderopvang

Volgt u een re-integratie- of inburgeringstraject en heeft u kinderen? En moet u opvang regelen voor uw kinderen om afspraken na te komen?

Naar de pagina

Hulp bij uw aanvraag?

Heeft u vragen? De medewerkers van de RSD staan voor u klaar. De Formulierenbrigade helpt u graag bij het indienen van uw aanvraag.

Naar de pagina

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die studeren, en door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen.

Naar de pagina

Kwijtscheldingen & toeslagen

Heeft u een minimum inkomen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van belastingen of voor bepaalde toeslagen.
Naar de pagina

Pagina opties