Individuele studietoeslag

Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld voor mensen die studeren, en door een arbeidsbeperking niet in staat zijn het wettelijke minimumloon te verdienen. Om in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

  • U bent woonachtig in één van de gemeenten De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist of Utrechtse Heuvelrug
  • U bent u 18 jaar of ouder
  • U heeft u recht op studiefinanciering  op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF) of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten(WTOS)
  • U hebt weinig vermogen
  • U bent door een arbeidsbeperking niet in staat door arbeid het wettelijke minimumloon te verdienen, maar u heeft wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Mocht het nodig zijn, dan stellen wij dit met behulp van een deskundige vast.

Hoogte en duur individuele studietoeslag

De studietoeslag bedraagt € 651,- per zes maanden. De studietoeslag wordt betaald in zes maandelijkse termijnen van € 108,50. De studietoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten en kent  geen bestedingsplicht. U kunt de individuele studietoeslag eens per 6 maanden aanvragen.

Aanvragen

Als u denkt in aanmerking te komen voor de individuele studietoeslag kunt u via het onderstaande formulier een aanvraag indienen. Stuur het ingevulde formulier met de benoemde bewijsstukken per mail naar info@rsdkrh.nl of per post naar het adres:  

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
T.a.v. Team inkomen
Het Rond 6e
Postbus 13
3700 AA Zeist

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Vragen

Heeft u vragen over de individuele studietoeslag? Neem dan gerust contact met ons op.

Pagina opties