Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u al drie jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag hangt af van uw persoonlijke situatie.

Vanwege de jaarafsluiting (2018) kunnen individuele inkomenstoeslagen tijdelijk niet aangevraagd worden. Vanaf 19 januari 2019 kunt u de aanvraag weer digitaal indienen. Excuses voor het ongemak.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U heeft de afgelopen drie jaar (of langer) een inkomen onder of gelijk aan de bijstandsnorm ontvangen.
  • Uw eigen vermogen is op 1 januari 2019 niet hoger dan de vermogensgrens. Voor een alleenstaande is de grens € 6.120,-- en voor alleenstaande ouders en echtparen € 12.240,--.
  • u hebt geen uitzicht op inkomensverbetering.
  • u hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Vanwege de jaarafsluiting (2018) kunnen individuele inkomenstoeslagen tijdelijk niet aangevraagd worden. Vanaf 19 januari 2019 kunt u de aanvraag weer digitaal indienen. Excuses voor het ongemak.

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD? Wie www.digid.nl kunt u deze aanvragen.

Hulp nodig bij uw aanvraag?

Heeft u moeite met het digitaal indienen van uw aanvraag? Neem dan contact op met de Formulierenbrigade via (030) 692 95 04 of formulierenbrigade@rsdkrh.nl. Ook wanneer u behoefte heeft aan hulp bij het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade u graag.

Pagina opties