Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Wanneer u een laag inkomen heeft en voor bijzondere kosten komt te staan, kunt u soms een beroep doen op bijzondere bijstand. Het moet dan wel noodzakelijk zijn dat u die kosten maakt.

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor extra of hoge kosten. U krijgt de vergoeding als gift of als lening. Hoe hoog de bijzondere bijstand is, hangt af van het soort kosten dat u maakt. De RSD gaat uit van de goedkoopst passende oplossing.

Voorbeelden van kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen:

 • Kosten bewindvoering
 • Eigen bijdrage rechtshulp
 • In uitzonderlijke situaties: verhuis- en inrichtingskosten
 • In uitzonderlijke gevallen: woonkosten boven de huurtoeslaggrens
 • Wij raden u aan, bij twijfel, contact op te nemen met de RSD op telefoonnummer 030 - 692 95 90

Voor medische kosten, zoals tandartskosten, een bril of gehoorapparaat moet u een beroep doen op uw (aanvullende) zorgverzekering.

Wanneer kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand?

 • De kosten ontstaan door bijzondere of dringende omstandigheden
 • U kunt de kosten niet uitstellen
 • U kunt de kosten niet anders vergoed krijgen, bijvoorbeeld via zorgverzekering of individuele inkomenstoeslag.
 • U heeft niet voldoende inkomen of eigen vermogen
 • Kosten zijn aantoonbaar onverwacht en noodzakelijk

Wanneer moet ik de aanvraag bijzondere bijstand indienen?

Een aanvraag bijzondere bijstand moet worden ingediend voordat de kosten gemaakt zijn. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt, namelijk:

 • Een aanvraag bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage advocaatkosten moet binnen één maand na de datum van afgifte van de toevoeging ingediend worden (deze datum vindt u op het tweede blad van de toevoeging, vergeet daarom niet deze ook mee te zenden bij de aanvraag);
 • Bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten, mentorschap en onder curatele stelling moet aangevraagd worden binnen twee maanden na dagtekening van de beschikking van de Rechtbank over bewindvoering, mentorschap en/of onder curatele stelling.

Bewijsstukken

Bij alle aanvragen voor bijzondere bijstand moet u bewijsstukken aan de RSD sturen. Dit kan via Postbus 13, 3700 AA te Zeist of door te mailen naar snelbalie.bewijsstukken@rsdkrh.nl

Bewijsstukken wanneer u een bijstandsuitkering van de RSD ontvangt

 • Nota van de te maken kosten 

Bewijsstukken wanneer u geen bijstandsuitkering van de RSD ontvangt

Indien u geen bijstand voor levensonderhoud van de RSD ontvangt, dan dient u bij alle aanvragen bijzondere bijstand altijd onderstaande bewijsstukken in te leveren.

 • 3 maanden bankafschriften
 • Bewijsstukken van inkomsten van de laatste maand (bij wisselende inkomsten de laatste 3 maanden)
 • Eventueel schuldenoverzicht
 • Gegevens over uw vermogen, bijvoorbeeld bankafschriften, gegevens eigen huis of vakantiehuis.
 • Nota van de te maken kosten

Bewijsstukken bij verblijf in een inrichting

Indien u bijstand voor verblijf in een inrichting ontvangt van de RSD, dan dient u bij alle aanvragen bijzondere bijstand altijd onderstaande bewijsstukken in te leveren.

 • Beschikking CAK
 • Nota CAK
 • Nota van de te maken kosten

Online aanvragen

Bijzondere bijstand kunt u online aanvragen via onderstaande buttons. Met uw DigiD inlogcode, inkomen- en vermogensgegevens kunt u direct een aanvraag indienen.

Aanvragen bijzondere bijstand bewindvoerderskosten

Aanvragen bijzondere bijstand rechtsbijstand

Aanvragen overige bijzondere bijstand

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD? In deze handleiding leest u hoe u gemakkelijk een DigiD kunt aanvragen.

Hulp bij uw aanvraag

Heeft u hulp nodig bij het online indienen van uw aanvraag? Dan kunt u terecht bij de Formulierenbrigade van de Regionale Sociale Dienst (formulierenbrigade@rsdkrh.nl / 030 - 692 95 04). Dit kan zonder afspraak.
Neemt u in ieder geval uw DigiD mee, een kopie van uw identiteitsbewijs en bewijsstukken van uw inkomen en vermogen (van uzelf en uw partner). Is uw partner niet in de gelegenheid om mee te komen? Neemt u dan een door hem/haar ingevuld machtigingsformulier mee, plus een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een machtigingsformulier kunt u hier downloaden.

Ook wanneer u behoefte heeft aan het aanvragen van een DigiD helpt de Formulierenbrigade u graag.

Pagina opties