Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Bent u ouder dan 27 jaar en hebt u geen of te weinig inkomen om rond te komen? Dan kunt u mogelijk een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet aanvragen. Lees meer over de mogelijkheden en voorwaarden.

Bijstand nodig?

Het kan iedereen overkomen: een periode waarin u geen werk vindt en daardoor geen of onvoldoende inkomen heeft om rond te komen. Dan komt u wellicht in aanmerking voor een uitkering. Het vinden van betaald werk blijft vanzelfsprekend voorop staan, door u zelf en met begeleiding van de Regionale Sociale Dienst (RSD).

Wanneer kom ik in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Als u tijdelijk geen werk heeft en geen ander inkomen, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering krijgt u niet zomaar. Wie een bijstandsuitkering ontvangt, moet bijvoorbeeld verplicht solliciteren en er alles aan doen om zo snel mogelijk werk te vinden.

Het is de bedoeling om de periode waarin u afhankelijk bent van een bijstandsuitkering, zo kort mogelijk te houden. Daarom kijken we samen met u naar de mogelijkheden om u zo snel mogelijk naar werk te begeleiden, zodat u weer voor uw eigen inkomen kunt zorgen. Heeft u recht op een bijstandsuitkering? Dan ontvangt u elke maand van de Regionale Sociale Dienst een inkomen dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Hoe vraag ik een uitkering aan?

In vijf simpele stappen kunt u een uitkering aanvragen. De vijf stappen worden hieronder toegelicht.

 • Stap 1: Het eerste contact

  De eerste stap is contact met ons opnemen. Dit noemen we de eerste melding. U kunt op drie verschillende manieren contact met ons opnemen:

  • Bij de balie van de Regionale Sociale Dienst (RSD).
   Onze baliemedewerker/receptionist stelt u een aantal eenvoudige vragen. Er worden enkele gegevens van u genoteerd, zoals uw BSN nummer en uw telefoonnummer. Zorgt u ervoor dat u deze bij de hand heeft.
  • U kunt er ook voor kiezen om telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 030 – 692 95 00.
 • Stap 2: Gesprek

  Onze procesregisseur neemt zo snel mogelijk telefonisch contact met u op. Een procesregisseur is iemand die u 'meeneemt' in het proces rondom een bijstandsuitkering. De procesregisseur nodigt u uit voor een gesprek bij de RSD. Hiervan ontvangt u per mail een bevestiging. Wanneer u geen mailadres heeft, ontvangt u de uitnodiging per brief.

  Tijdens het telefonische gesprek met de procesregisseur, stelt hij/zij u vragen om te beoordelen of u misschien recht heeft op een uitkering. Wanneer tijdens het gesprek blijkt dat u kunt werken, dan verwijzen wij u door naar ons Jobcenter. U kunt dan meedoen aan verschillende trainingen of workshops. Hiermee vergroot u uw kansen op de arbeidsmarkt. Na afloop van het gesprek worden de met u gemaakte afspraken vastgelegd. Deze krijgt u per brief toegestuurd.

  Verder krijgt u een aantal zaken opgestuurd, zoals een aanvraagformulier én een lijst met bewijsstukken die u alvast moet verzamelen. Via de mail krijgt u nog een link toegestuurd naar Competensys. Dit is een digitaal hulpmiddel waarin u uw arbeidsverleden, opleidingen en competenties (vaardigheden) kunt invullen. Deze gegevens gebruiken wij om te kijken of er geschikte vacatures voor u beschikbaar zijn.

 • Stap 3: Aanleveren gegevens

  Na het gesprek met de procesregisseur, is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk het ingevulde aanvraagformulier, het inlichtingenformulier én de bewijsstukken persoonlijk inlevert bij de RSD. Per post mag ook. Ons postadres is Postbus 13, 3700 AA in Zeist.

  Het is belangrijk dat u dit op tijd doet. Anders loopt u het risico dat de aanvraag langer duurt of niet in behandeling wordt genomen.

 • Stap 4: De behandeling van uw aanvraag en gesprek met uw klantregisseur

  Wanneer u alle stukken compleet en op tijd heeft ingeleverd, volgt er een gesprek met uw klantregisseur die het stokje overneemt van de procesregisseur. Uw klantregisseur wordt uw vaste contactpersoon. Het gesprek vindt plaats, ongeveer twee weken nadat u alle spullen heeft ingeleverd bij de RSD. Tijdens dit gesprek bespreken we welke mogelijkheden er zijn. Zo stelt u, samen met uw klantregisseur, een Plan van Aanpak op. Daarin komt te staan welke stappen naar betaald werk u kunt zetten. Als dat niet mogelijk is, kijken we naar andere mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld het volgen van een stage, vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats. Op deze manier helpen wij u een stapje verder naar (betaald) werk.

  De behandeling van uw aanvraag duurt maximaal 8 weken, vanaf het moment dat u een aanvraag heeft ingediend, samen met alle documenten die daarbij horen. Deze termijn staat ook in de wet. Natuurlijk proberen wij u sneller duidelijkheid te geven. Verandert er tijdens uw aanvraag iets in uw situatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw klantregisseur.

 • Stap 5: Het besluit

  Heeft u wel of geen recht op een bijstandsuitkering? Dit besluit ontvangt u per post. Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. In de brief die u van ons ontvangt, staat hoe u dit moet doen. Als u recht heeft op een uitkering, dan ontvangt u deze rond de 10e van de volgende maand.

Pagina opties