Bedrag uitkering

Bedrag uitkering

Wilt u weten hoeveel uitkering u gaat ontvangen? Hier vindt u de actuele bedragen en leest u meer over extra financiële bijdragen.

Welk bedrag u krijgt is afhankelijk van:

  • uw leeftijd
  • uw gezinssamenstelling (gehuwd, samenwonend, alleenstaand, kinderen)
  • uw woonsituatie (kunt u kosten delen met personen)
  • of u al dan niet een schoolverlater bent

Elk half jaar worden de uitkeringsbedragen landelijk door de overheid vastgesteld.

Bedragen bijstandsnormen per 1 juli 2020

Inkomstenvrijlating

Gaat u werken, bent u ouder dan 27 jaar en ontvangt u daarnaast een uitkering? Dat heeft u mogelijk recht op een vrijlating van uw inkomsten. Dit betekent dat wij niet alle inkomsten die u zelf verdient in mindering brengen op de uitkering. Er zijn 2 soorten vrijlatingen:

  1. De algemene inkomstenvrijlating: de inkomsten uit werk worden voor 25% vrijgelaten gedurende maximaal 6 maanden. U mag dus een gedeelte van uw zelfverdiende inkomsten zelf houden.
  2. De aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders: deze vrijlating geldt voor ouders met kinderen jonger dan 12 jaar.

Hoogte van de vrijlating

De hoogte van de vrijlating is 25% van de inkomsten uit werk, tot maximaal € 217,00 op de uitkering op grond van de Participatiewet en € 347,62 bij een Ioaw of een Ioaz uitkering.

U hoeft deze vrijlating niet bij RSD aan te vragen. Start u met (parttime) werk? Dan zorgt de RSD voor de vrijlating op uw eigen inkomen bij het berekenen van uw aanvullende uitkering.

Aanvullende inkomstenvrijlating

De aanvullende inkomstenvrijlating volgt op de algemene periode inkomstenvrijlating en is voor alleenstaande ouders die werken en die een kind of kinderen hebben die jonger dan 12 jaar zijn. Deze vrijlating is 12,5% van de inkomsten uit werk , tot een maximum van € 135,49 netto per maand. De periode is maximaal 30 maanden. Wordt uw (jongste) kind 12 jaar? Dan stopt het recht op deze aanvullende inkomstenvrijlating.

Onkostenvergoeding vrijwilligerswerk

Als u een contract of overeenkomst heeft voor vrijwilligerswerk dat u doet, dan wordt de onkostenvergoeding niet gekort op de uitkering tot een maximum bedrag van € 170,00 per maand met een maximum van € 1.700,00 per kalenderjaar. Geef aan de RSD door dat u vrijwilligerswerk wilt gaan doen en wij geven u meer informatie over deze regeling.

Extra bijdragen?

Als u een laag inkomen heeft, is het lastig om geld over te houden voor bijvoorbeeld een computer voor uw kinderen, sportactiviteiten en extra zorgkosten. Mogelijk kunt u bij de RSD extra geld aanvragen (minimaregelingen) voor u en uw gezinsleden.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. De medewerkers van de RSD staan voor u klaar. Dit kan telefonisch via het nummer 030 – 692 95 00 of via de mail: info@rsdkrh.nl. U kunt ook het contactformulier invullen.

Pagina opties