Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijk financiële problemen? Bent u net gestart en kunt u daar nog niet van rondkomen? Of moet uw stoppen met uw eigen bedrijf? Misschien heeft u dan recht op bijstand voor zelfstandigen (Bbz) of op de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden

Het ligt aan uw situatie of u recht heeft op de bijstand voor zelfstandigen vanuit de Bbz. En in welke vorm. Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden. Zo bepaalt uw eigen vermogen of bijvoorbeeld bedrijfskapitaal een gift is of een lening (waar u rente over betaalt). Bekijk daarom goed wat voor u geldt.

Wanneer komt u in aanmerking voor de Bbz?

U kunt de bijstand voor zelfstandigen aanvragen in de volgende situaties:

U wilt een bedrijf starten vanuit een uitkering

Het gaat om:

U zit als gevestigde ondernemer in tijdelijke financiële problemen

Heeft u al langere tijd een eigen bedrijf en heeft u tijdelijk financiële problemen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Dit kan vanuit de Bbz ( Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

U bent 55 jaar of ouder en heeft een niet-levensvatbaar bedrijf

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u een bedrijf dat niet-levensvatbaar is? Dan kunt u in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

U moet stoppen met uw bedrijf

Als u uw bedrijf moet beëindigen omdat het niet langer levensvatbaar is, dan kunt u een beroep doen op de Bbz. Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Bbz gelden onderstaande voorwaarden:

  • U bent zelfstandig ondernemer en u bent tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd
  • Uw bedrijf moet na bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van uw bedrijf.
  • U werkt als zelfstandig ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar in uw eigen bedrijf (of ten minste 875 uur en uw meewerkende echtgenoot of partner 525 uur).
  • U woont in Nederland, uw bedrijf is in Nederland gevestigd of u oefent uw zelfstandig beroep in Nederland uit.
  • Wanneer u uw bedrijf wilt beëindigen, moet u de aanvraag indienen vóórdat u met uw bedrijf stopt.
  • U heeft alle vereiste papieren en vergunningen.

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een Bbz uitkering aanvragen? 

Dit kan door te bellen met het nummer 06 - 204 896 43 of 06 - 519 051 77. Mailen kan ook via bbz@rsdkrh.nl. Vervolgens plannen we een telefonische intake met u in, zodat we samen in alle rust uw aanvraag kunnen doorspreken. Uit deze intake blijkt of u al dan niet een uitkering kunt aanvragen.

Aanvragen Bbz via de mail

Blijkt dat u in aanmerking komt voor de Bbz?

Dan sturen wij u een brief toe met een aanvraag- en inlichtingenformulier. Nadat wij alle benodigde gegevens hebben ontvangen, nemen wij uw aanvraag in behandeling en nodigen wij u uit voor een intakegesprek.

Pagina opties