Aanmelden

Hoe gaat het aanmelden in zijn werk?

Door het invullen van de test 'Kan ik een bijstandsuitkering krijgen?' kun je alvast een inschatting maken of je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Aan de uitkomsten van deze test kun je geen rechten ontlenen. Heb je vragen over de uitkomst? Dan kun je altijd bellen met ons algemene nummer: 030 – 692 95 00. De test kun je hier invullen:

Kan ik een bijstandsuitkering krijgen?

Invullen contactgegevens

Het is belangrijk om bij de test je contactgegevens achter te laten. Dit kan op de laatste pagina van de test. Wanneer wij deze hebben ontvangen, neemt een regisseur Intake telefonisch contact met je op. We stellen dan nog wat aanvullende vragen over jouw situatie.
Na dit gesprek nodigen we je uit voor een gesprek bij de RSD met een regisseur Werk. In dit gesprek ontvang je meer informatie over het volgen van een opleiding en het vinden van werk. Ook krijg je een werkmap mee. In deze werkmap staan allerlei opdrachten die je helpen bij je zoektocht naar een opleiding of een baan.
De weken daarna ga je aan de slag met de opdrachten uit de werkmap en de afspraken die gemaakt zijn met de regisseur Werk. Hier krijg je vier weken de tijd voor. Na deze vier weken (en in ieder geval binnen vijf weken), meld je je opnieuw bij de RSD. Deze vier weken noemen we de zoektermijn. Voor meer informatie over de zoektermijn, klik hier.

Pagina opties