Tozo bedrijfskrediet

Tozo  Bedrijfskrediet

Bent u zelfstandig ondernemer en komt u door het coronavirus in liquiditeitsproblemen? Dan kunt u misschien Tozo bedrijfskrediet aanvragen. Dit is een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Wat is Tozo bedrijfskrediet?

Tozo bedrijfskrediet is een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen. Kunt u vanaf deze datum de rente of aflossing niet betalen? Dan kunt u mogelijk uitstel krijgen op basis van individuele omstandigheden.

U kunt een beroep doen op deze lening voor bedrijfskrediet om acute zakelijke liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te lossen. Het moet dan gaan om dringende uitgaven zonder uitstelmogelijkheid.

Geen krediet bij surseance of faillissement

Is er inmiddels surseance van betaling of faillissement aangevraagd of toegekend voor het eigen bedrijf, voor de ondernemer of voor één van de vennoten of leden waarmee de ondernemer het bedrijf of zelfstandig beroep in een samenwerkingsverband uitoefent? Dan wordt geen bedrijfskrediet verstrekt.

Heeft u reeds Tozo bedrijfskrediet aangevraagd en ontvangen?

Heeft u reeds Tozo bedrijfskrediet aangevraagd en ontvangen? Dan kan het bedrag uitsluitend worden aangevuld tot het maximale bedrag van € 10.157. Als u het maximale bedrag heeft ontvangen wordt geen bedrijfskrediet meer verstrekt.

Heeft u minder dan het maximale bedrag van € 10.157,- ontvangen? Dan is een aanvulling mogelijk. Er is dan sprake van twee aparte leningen met ieder een eigen looptijd. 

Als een aanvullende lening wordt toegekend, dan geldt het volgende:

  • Beide leningen tezamen kunnen nooit hoger zijn dan het maximale bedrag van € 10.157. Dit is exclusief de opgebouwde rente.
  • De aflossing start voor beide leningen niet eerder dan 1 januari 2021.
  • U ontvangt voor de aanvullende lening een nieuwe toekenningsbeschikking.

Aanvragen

Via de onderstaande button kunt u een aanvraag Tozo Bedrijfskrediet indienen. Houd u bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens bij de hand. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u daarnaast in ieder geval de onderstaande informatie up te loaden. Heeft u geen DigiD? In deze handleiding leest u hoe u gemakkelijk een DigiD kunt aanvragen.

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs
  • Een kopie/ screenshot van de voorzijde van het bankpasje van uw zakelijke rekening

Aanvraag bedrijfskrediet indienen

Pagina opties