Tozo 4 bedrijfskrediet

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling (Tozo 3 en Tozo 4) een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Voor de gehele looptijd van de regeling, vanaf 1 maart 2020 tot 1 juli 2021, blijft het totaal te lenen bedrag staan op € 10.157,- met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Wilt u een aanvraag doen? Leest u dan verder.

U kunt een beroep doen op deze lening voor bedrijfskrediet om acute zakelijke liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te lossen. Het moet dan gaan om dringende uitgaven zonder uitstelmogelijkheid. Wilt u weten of u voor een krediet in aanmerking komt? Dat kunt u alvast checken op: krijgiktozo.nl

Geen krediet bij surseance of faillissement

U kunt geen beroep doen op de Tozo lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of gekregen.

Heeft u reeds Tozo bedrijfskrediet aangevraagd en ontvangen?

Heeft u reeds Tozo bedrijfskrediet aangevraagd en ontvangen? Dan kan het bedrag uitsluitend worden aangevuld tot het maximale bedrag van € 10.157. Als u het maximale bedrag heeft ontvangen wordt geen bedrijfskrediet meer verstrekt.
Heeft u minder dan het maximale bedrag van € 10.157,- ontvangen? Dan is een aanvulling mogelijk. Er is dan sprake van aparte leningen met ieder een eigen looptijd. 

Als een aanvullende lening wordt toegekend, dan geldt het volgende:

  • Beide leningen tezamen kunnen nooit hoger zijn dan het maximale bedrag van € 10.157,-. Dit is exclusief de opgebouwde rente.
  • U ontvangt voor de aanvullende lening een nieuwe toekenningsbeschikking.

Aanvragen

Via de onderstaande button kunt u een aanvraag Tozo Bedrijfskrediet indienen. Houdt u bij uw aanvraag uw DigiD inlogcode, inkomens- en vermogensgegevens bij de hand. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen dient u daarnaast in ieder geval de onderstaande informatie up te loaden. Heeft u geen DigiD? In deze handleiding leest u hoe u gemakkelijk een DigiD kunt aanvragen.

  • Een kopie van uw identiteitsbewijs (bijv. paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning - een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag)
  • Een kopie/ screenshot van de voorzijde van het bankpasje van uw zakelijke rekening

Pagina opties