Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 4)

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht. 

Bent u zzp'er of zelfstandig ondernemer en heeft u als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor u is er de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers' (Tozo). Bij de RSD kunt u een aanvraag voor de Tozo indienen wanneer u woonachtig bent in één van de volgende gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist.

Tozo 4

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen in verband met het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de TOZO voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning van zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 juli 2021.

De partnerinkomenstoets die gold bij Tozo 2 en 3 blijft van kracht in de Tozo 4. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. De Tozo vult het gezamenlijke inkomen van u en uw partner aan tot het toepasselijk sociaal minimum voor gehuwden. U legt een verklaring af over uw gezamenlijke inkomsten en dient bij uw aanvraag een schatting te geven van uw eigen inkomen en van het inkomen van uw eventuele partner in de maanden waarover u de Tozo levensonderhoud aanvraagt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen aanspraak maken op de Tozo uitkering levensonderhoud.

Zelfstandigen die niet eerder een Tozo-uitkering hebben ontvangen of waarbij de Tozo-uitkering drie maanden of langer geleden is beëindigd, moeten een volledige nieuwe aanvraag Tozo 4 indienen.

Waarom een verlenging?

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)? Dan kunt u een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 4). Hieronder leest u hier meer over.

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 1 juli 2021.

U kunt met terugwerkende kracht aanvragen

Tozo 4 kan, net als bij Tozo 3, niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Tijdens de looptijd van Tozo 4 zal terugwerkende kracht mogelijk zijn tot de 1e van de maand voorafgaand aan de aanvraagmaand. Alleen kan de Tozo 4-uitkering levensonderhoud niet met terugwerkende kracht over de maand maart – looptijd Tozo 3 - worden aangevraagd.

Ondersteuning in oriëntatie toekomst

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en  ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. De RSD is momenteel bezig met het vormgeven van extra dienstverlening aan zelfstandigen, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Waar nodig gaan we zelfstandig ondernemers ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Ben u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met ons Ondernemersteam: ondernemersteam@rsdkrh.nl.

Contact

Heeft u vragen over de bovenstaande regelingen? Ons Ondernemersteam beantwoordt uw  vragen graag. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer 030 – 692 95 00 of per mail via het e-mailadres: ondernemersteam@rsdkrh.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de verlenging van het steunpakket. Op Vragen en antwoorden Tozo leest u meer over Tozo 4.

https://krijgiktozo.nl/documenten/Informatie_tozo_zelfstandigen.pdf

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken. Zie voor een uitgebreid overzicht https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

  • Tozo 4 levensonderhoud

    Tozo 4 loopt van 1 april tot  en met 30 juni 2021. U kunt de regeling alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het  totaal van de inkomsten van u en uw partner gezamenlijk onder het sociaal minimum komt. De uitkering levensonderhoud Tozo 4 kan, als u aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden april 2021 tot en met juni 2021. Wilt u een aanvraag doen? Leest u dan verder.

  • Tozo 4 bedrijfskrediet

    Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling (Tozo 3 en Tozo 4) een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Voor de gehele looptijd van de regeling, vanaf 1 maart 2020 tot 1 juli 2021, blijft het totaal te lenen bedrag staan op € 10.157,- met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Wilt u een aanvraag doen? Leest u dan verder.

  • Vragen en antwoorden

    Alle vragen die u heeft over de Tozo, worden beantwoord in dit document.

Pagina opties