Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Nederland is in lockdown tot en met 19 januari 2021. De overheid heeft meerdere regelingen opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen. Deze kunt u bij ons aanvragen.

Tozo 3

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen in verband met het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en /of bedrijfskrediet. Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 april 2021. Na Tozo 1 en Tozo 2 volgen Tozo 3 en Tozo 4. De Tozo 3 regeling loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021; de Tozo 4 regeling loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Voor Tozo 4 zal er een vermogenstoets gelden.

De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. De Tozo vult het gezamenlijke inkomen van u en uw partner aan tot het toepasselijk sociaal minimum voor gehuwden. U legt een verklaring af over uw gezamenlijke inkomsten en dient bij uw aanvraag een schatting te geven van uw eigen inkomen en van het inkomen van uw eventuele partner in de maanden waarover u de Tozo levensonderhoud aanvraagt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van u en uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen aanspraak maken op de Tozo uitkering levensonderhoud.

Bij de RSD kunt u een aanvraag voor de Tozo indienen wanneer u woonachtig bent in Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede of Zeist.

Wat en voor wie

De Tozo is voor zelfstandig ondernemers en voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskrediet om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Aanvragen

Als u nu al gebruik maakt van de Tozo uitkering levensonderhoud kunt u uw Tozo-uitkering verlengen. U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf.
Informatie over de voorwaarden en het aanvraag proces vindt u onder de buttons hieronder (Tozo 3 levensonderhoud en Tozo 3 bedrijfskrediet).

Terugwerkende kracht

Tozo 3 kan, in afwijking van Tozo 1 en Tozo 2, NIET over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende vanaf maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Het is met ingang van 1 december 2020 NIET langer mogelijk om nog een uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober.

Voorbeeld: Wanneer een zelfstandige bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient, kan de uitkering levensonderhoud – indien noodzakelijk – maximaal met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden, vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt een zelfstandige bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan deze maximaal worden toegekend vanaf 1 december 2020.

Let op!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tozo. Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag  bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u tijdens kantooruren bellen met het nummer 030 – 692 95 00.

Ondersteuning in oriëntatie toekomst

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en  ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. De RSD is momenteel bezig met het vormgeven van extra dienstverlening aan zelfstandigen, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Waar nodig gaan we zelfstandig ondernemers ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Contact

Heeft u vragen over de bovenstaande regelingen? Ons Ondernemersteam beantwoordt uw  vragen graag. Tijdens kantooruren zijn wij telefonisch bereikbaar via het nummer 030 – 692 95 00 of per mail via het e-mailadres: corona@rsdkrh.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie en de voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de verlenging van het steunpakket. Op Vragen en antwoorden Tozo leest u meer over Tozo 3.

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken. Zie voor een uitgebreid overzicht https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

  • Tozo 3 levensonderhoud

    Tozo 3 gaat in per 1 oktober 2020 en loopt tot 1 april 2021. U kunt de regeling alléén aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen en het  totaal van de inkomsten van u en uw partner gezamenlijk onder het sociaal minimum komt. De uitkering levensonderhoud Tozo 3 kan, als u aan de voorwaarden voldoet, worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. Wilt u een aanvraag doen? Leest u dan verder door te klikken op de titel van dit bericht.

  • Tozo 3 bedrijfskrediet

    Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling (Tozo 3 en Tozo 4) een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Voor de gehele looptijd van de regeling, vanaf 1 maart 2020 tot 1 juli 2021, blijft het totaal te lenen bedrag staan op € 10.157,- met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u niet af te lossen. Wilt u een aanvraag doen? Leest u dan verder door te klikken op de titel van dit bericht.

  • Vragen en antwoorden

    Alle vragen die u heeft over de Tozo, worden beantwoord in dit document.

Pagina opties