Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

  • Participatieverklaring

    Met het ondertekenen van de Participatieverklaring verklaart de nieuwkomer dat hij de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kent en respecteert. Ook verklaart hij dat hij actief een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving. En dat hij er op rekent dat medeburgers hem daarvoor de ruimte geven.

Pagina opties