Corona en zelfstandig ondernemers

Tozo-regeling per 1 juni (Tozo 2)

Het kabinet heeft op 20 mei 2020 een verlenging van de Tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aangekondigd. De aanvraagperiode van Tozo 1 (over de periode vanaf 1 maart 2020) liep op 31 mei 2020 af. De regeling heeft een verlenging van 4 maanden gekregen. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020.
Bij de RSD kunt u een aanvraag indienen met betrekking tot de maatregelen Tozo inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal.

Aanpassingen

Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo regeling. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden als u een Tozo 2 voor levensonderhoud of een lening voor bedrijfskapitaal aanvraagt?

  1. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als u de aanvullende uitkering  levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kunt u geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.
  2. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat u moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor uzelf, uw onderneming of één van de vennoten waarmee u samenwerkt. Als dit wel het geval is, komt u niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal. In totaal kan via Tozo 1 en 2 samen maximaal een bedrag van € 10.157,- geleend worden.

Let op!

U krijgt niet automatisch een Tozo 2 levensonderhoud als u al Tozo 1 levensonderhoud heeft aangevraagd. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kunt u een verlenging aanvragen via onze website.

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen?

Tozo 2 loopt van 1 juni tot 1 oktober 2020. U kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heeft u geen Tozo 1-uitkering? Dan kunt u na 1 juni Tozo 2 aanvragen via onze website.  

Voor welke periode kan ik Tozo 2 aanvragen?

  • Ontvangt u nog geen Tozo 1 uitkering? Dan kunt u als dat nodig is Tozo 2 aanvragen over de maanden juni, juli, augustus en september.
  • Ondernemers bij wie Tozo 1 eind mei afloopt, kunnen als dat nodig is verlenging aanvragen voor de maanden juni, juli, augustus en september.
  • Ondernemers bij wie Tozo 1 eind juni afloopt, kunnen als dat nodig is verlenging aanvragen voor de maanden juli, augustus en september.
  • Ondernemers bij wie Tozo 1 eind juli afloopt, kunnen als dat nodig is verlenging aanvragen voor de maand augustus en september.

Meer informatie

Voor meer informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid. Daar vindt u alle antwoorden op vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de verlenging van het steunpakket.

Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als ZZP'er of MKB'er gebruik van kunt maken. Zie voor een uitgebreid overzicht https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/. Hier kunt u ook de regelingencheck doorlopen om te zien van welke regelingen u gebruik kunt maken: https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer

Pagina opties