Wij helpen u graag zo goed mogelijk! Helpt u ons daarbij?

Vanaf het moment dat u bij de RSD komt, doen wij er alles aan om u een stap verder te helpen. Dit kan een stap zijn naar een betaalde baan, vrijwilligerswerk, of bijvoorbeeld een werkervaringsplek. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben wij uw hulp nodig.

Hoe kunnen wij u het beste helpen?

Om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in uw re-integratie is het belangrijk om gemaakte afspraken met uw contactpersoon zo goed mogelijk na te komen. Wanneer u een afspraak heeft met een medewerker van de RSD, is het niet mogelijk om deze af te zeggen. Tenzij u daarvoor een hele goede reden heeft. Dit noemen we een dringende reden.

Afzeggen afspraak

Als u met een dringende reden de afspraak wilt afzeggen, spreken we het volgende af:

  • Afzeggen kan alleen per telefoon, bij uw vaste contactpersoon.
  • U kunt zich alleen zelf afmelden, mét vermelding van de reden.
  • Uiterlijk 1 dag voor uw afspraak kunt u deze telefonisch afzeggen.
  • Vervolgafspraken, én andere gemaakte afspraken, blijven gewoon staan
  • In de eerstvolgende afspraak moet u kunnen aantonen waarom u de vorige afspraak heeft afgezegd.

Bent u ziek en moet u de afspraak afzeggen?

Dan is het belangrijk dat u ons uw verblijfadres doorgeeft. Ook moet u doorgeven wat u doet om zo gauw mogelijk weer beter te worden. Het is belangrijk dat u de hele dag bereikbaar bent voor uw contactpersoon.

Belangrijk om te weten

Wanneer u een afspraak heeft gemist, kan het zijn dat er een huisbezoek volgt. Het bureau CBZ helpt ons hier bij. Een verzuimrapporteur, degene die het huisbezoek aflegt, gaat met u in gesprek over uw situatie. Hij/zij bekijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn voor uw herstel. Ook maakt de verzuimrapporteur vervolgafspraken met u. Zodat we zo gauw mogelijk uw traject weer verder kunnen oppakken. En u een stapje verder kunnen helpen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met uw vaste contactpersoon.

Pagina opties