Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Yassir (22 jaar) uit Bunnik ontving bij zijn jaarcontract een cadeaubon en een bos bloemen van Gerhard ten Hove, directeur Biga Groep, namens De Regionale Sociale Dienst (RSD) en Biga Groep. Yassir komt uit Somalië en is 5 jaar geleden naar Nederland gekomen. Op de werkladder begon hij in Nederland onderaan. Na een werkervaringsplek vanuit Werkroute heeft hij nu een plek op de arbeidsmarkt bemachtigd. Yassir pakte alle kansen en was  zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Inmiddels werkt hij bij de Universiteit Utrecht als ICT ondersteuner en spreekt hij inmiddels vijf talen en al goed Nederlands.

Yassir was blij verrast met de attentie. ‘Learning by practice is mijn motto. Ik kwam naar Nederland om herenigd te worden met mijn broer. Ik wilde graag aan mijn toekomst bouwen en pakte alles op; ik sportte veel en ging gelijk aan de slag om de taal eigen te maken. Toen volgde een eenzame periode. Via Werkroute kon ik aan de slag bij de Universiteit Utrecht. Ik werk daar als ICT ondersteuner. Ik registreer vragen en storingen en help ze oplossen. Ik ben heel blij met deze kans. Vorig jaar haalde ik mijn MBO diploma niveau 3 als medewerker beheer ICT. De volgende ambitie is 2e lijns ICT ondersteuner. Mijn toekomst in Nederland ziet er goed uit, samen met mijn vrouw en kindje.’

Werkroute

Werkroute is een samenwerking tussen de Regionale Sociale Dienst en Biga Groep. Via Werkroute bieden de twee samenwerkende partijen ondersteuning op maat aan werkgevers en aan kandidaten die onder de Wet Banenafspraak vallen of aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving Mensen met een indicatie Banenafspraak of die in aanmerking komen voor beschut werk worden in beeld gebracht en begeleid., Het einddoel is werk of een andere vorm van zinvolle dagbesteding. Yassir is de 130e kandidaat die via Werkroute een arbeidscontract heeft gekregen.

Pagina opties