Werkroute van start!

De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) en Biga Groep zijn 1 januari 2018 gestart met Werkroute. Het doel van Werkroute is om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam toe te leiden naar een passende werkplek. Een vast team met medewerkers van de sociale dienst en van het sociaal werkbedrijf gaat hier vanaf nu gezamenlijk mee aan de slag.  

Met Werkroute bieden RSD en Biga Groep ondersteuning op maat aan werkgevers en aan kandidaten die onder de Wet Banenafspraak vallen of aangewezen zijn op een beschutte werkomgeving. De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt voort uit de afspraken die sociale partners en de overheid samen hebben gemaakt. Deze extra banen in het kader van de Banenafspraak zijn bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Beschut werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die alleen kunnen werken op een aangepaste werkplek. Het gaat om mensen die door een beperking zoveel (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt. Dit onderscheidt de doelgroep beschut werk van de doelgroep voor de banenafspraak.

Advies en ondersteuning op maat

Door de capaciteiten en expertise van beide organisaties te bundelen zijn we in staat om een totaalpakket te bieden vanaf de voorbereiding van een indicatie tot en met de jobcoaching na plaatsing bij een werkgever. De kandidaat wordt zo vanaf het begin begeleid naar een passende werkplek. De werkgever die een werkplek biedt wordt ook ondersteuning en advies geboden. Bijvoorbeeld bij de werving van kandidaten, begeleiding op de werkvloer en het aanvragen van subsidie of extra voorzieningen vanuit de gemeente of UWV.

Contact

Benieuwd of Werkroute iets kan betekenen voor u als werkgever of voor een van uw cliĆ«nten? Neem gerust contact op met een van de teamleden. Dit kan per mail  via werkroute@rsdkrh.nl of telefonisch via 030 850 3222

Pagina opties