Wat is een schuldregeling?

Wat houdt een officiële schuldregeling in? Wat komt daar allemaal bij kijken? En wat moet of kunt u daarbij zelf doen?

Kunt u uw schulden niet meer volledig aflossen? Heeft u hierbij hulp nodig? In dat geval kan een minnelijke schuldregeling een oplossing voor u zijn. Bij een schuldregeling nemen wij namens u contact op met uw schuldeisers en doen wij een afbetalingsvoorstel. Als alle schuldeisers akkoord zijn met dit voorstel is de schuldregeling geslaagd.  

Een (minnelijke) schuldregeling duurt 3 jaar. U spaart maandelijks een bedrag voor de schuldeisers waarmee uw schulden worden afgelost. Dit bedrag wordt de afloscapaciteit genoemd. Als er drie jaar lang maximaal is gereserveerd en u heeft zich aan alle voorwaarden gehouden, dan wordt er kwijtschelding verleend. Dit houdt in dat u een deel van de schuld niet meer terug hoeft te betalen.

Hier staat wel iets tegenover. Tijdens deze drie jaar wordt het volgende van u verwacht:

  • U maakt geen nieuwe schulden;
  • U betaalt al uw vaste lasten;
  • U overlegt alle veranderingen die invloed hebben op uw financiën;
  • U doet er alles aan om (naar vermogen) zoveel mogelijk inkomen te verdienen.

Wanneer u niet arbeidsongeschikt bent wordt van u verwacht dat u (fulltime) werkt of, als u geen werk heeft, u er alles aan doet om zo snel mogelijk aan het werk te komen. U krijgt dan een sollicitatieplicht.

Als u zich aan alle afspraken heeft gehouden bent u na 3 jaar schuldenvrij. 

Soms willen schuldeisers niet meewerken aan de minnelijke schuldregeling. In dat geval zijn er nog een aantal andere mogelijke oplossingen. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met onze medewerkers van Schulddienstverlening. Zij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken tussen 08.00 en 17.00 uur via (030) 692 95 00. Mailen kan ook: schuldhulp@rsdkrh.nl

Pagina opties