Vroeg in actie!

Heeft u betalingsachterstanden of (andere) geldproblemen? Dan is het vaak moeilijk om hulp te zoeken. En het is juist zo belangrijk om snel hulp te krijgen! Want geldproblemen kunnen grote gevolgen hebben.

Met ingang van januari 2021 biedt de RSD actief hulp aan mensen met geldproblemen, ook als ze daar niet specifiek om gevraagd hebben. Vroegsignalering noemen we dat. We gaan dit doen onder de naam ‘Vroeg in Actie’.

Heeft u een betalingsachterstand van huur, energie of water? Of loopt u achter met het betalen van uw zorgverzekeraar? Dan kunt u van ‘Vroeg in Actie’ een sms-bericht, een e-mail, een brief of een huisbezoek verwachten. We gaan dan samen met u kijken hoe u het beste geholpen kunt worden.
Vaak worden de problemen al gauw opgelost. Als blijkt dat de problemen groter zijn dan verwacht, dan gaan wij samen met u op zoek naar een oplossing.

Ontvangt u een bericht van 'Vroeg in Actie'? Dan is het belangrijk ook daadwerkelijk in actie te komen; neem dan contact met ons op! Maar natuurlijk kunt u ook nu al bij ons terecht met geldzorgen, via telefoonnummer 030 - 692 95 00. Samen met u kijken we dan hoe we u zo goed en zo snel mogelijk kunnen helpen.

Pagina opties