Tozo 3 online aan te vragen

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is opnieuw verlengd. Van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 is Tozo 3 aan te vragen. Net als bij de Tozo 1 en 2 bestaat Tozo 3 ook uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van een lening voor bedrijfskapitaal (tot maximaal € 10.157,- voor Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk). Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd tot 1 april 2021. Na Tozo 3  volgt nog Tozo 4; de Tozo 4 regeling loopt van 1 april 2021 tot 1 juli 2021. Voor Tozo 4 zal er een vermogenstoets gelden. In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering van Tozo 3 nog met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Ondersteuning in oriëntatie toekomst

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hier al over aan het nadenken zijn. We zijn momenteel bezig met het vormgeven van extra dienstverlening aan zelfstandigen, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie. Waar nodig gaan we zelfstandig ondernemers ondersteunen om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Qua ondersteuning kunt u denken aan coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Meer informatie hierover volgt nog.

Na 1 april 2021

Tozo 3 loopt tot 1 april 2021. Hierna volgt Tozo 4 over de periode vanaf 1 april tot 1 juli 2021, met een vermogenstoets. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Hierna kan een beroep gedaan worden op het Besluit bijstandsverlening voor Zelfstandigen (Bbz) wat als vangnet blijft dienen. 

Meer informatie over Tozo 3 vindt u hier.

Afbeelding aanvraag Tozo

Bovenstaande afbeelding is afkomstig van Divosa.

Pagina opties