Home Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Steeds vaker organiseert het Werkgeverservicepunt (WGSP) van de RSD speedmeets. Tijdens een speedmeet krijg je als werkzoekende de kans om jezelf te presenteren aan één of meerdere werkgevers. In een gesprek van 15 tot 20 minuten wordt er gekeken of er een match is tussen jou en de werkgever. Als het gesprek van beide kanten positief wordt ervaren dan volgt er direct een vervolgafspraak. Dat deze manier van ‘matching’ aanslaat blijkt ook weer uit de laatste speedmeet!

Succesvol

Randstad heeft eind november, in samenwerking met het WGSP, een geslaagde speedmeet georganiseerd bij de RSD. Zes werkgevers uit verschillende sectoren gingen in gesprek met 52 werkzoekenden. De zes werkgevers zijn allemaal werkzaam in een andere branche waardoor het voor een brede doelgroep interessant was. Het bleek een vruchtbare middag. Er zijn 26 kandidaten uitgenodigd voor een vervolggesprek en nog eens 17 kandidaten worden binnen het netwerk van de werkgevers uitgezet. Opnieuw een mooi resultaat! 

Samenwerking

De samenwerking met werkgevers uit de regio is onmisbaar bij een succesvolle speedmeet. Zowel de werkgevers als de kandidaten zijn steeds weer enthousiast over deze aanpak. Met als gevolg dat er veel kandidaten geplaatst worden via speedmeets. Deze nieuwe werkwijze sluit naadloos aan bij de sectorgerichte aanpak die het WGSP aan het ontwikkelen is.  

Het WGSP zal steeds vaker vergelijkbare evenementen organiseren. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Hou dan onze website of onze Facebookpagina in de gaten!  ​

Pagina opties