Ray Geerling interim-directeur RSD Kromme Rijn Heuvelrug

Ray Geerling

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en inkomen (RDWI) heeft Ray Geerling benoemd als interim-directeur van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), de sociale dienst van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Geerling volgt per 10 september David van Maanen op die sinds augustus directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden is.   

Het bestuur is ervan overtuigd met Ray Geerling een goede interim- directeur te hebben gevonden en zal zich het komende jaar buigen over de structurele invulling van de directeursfunctie. Geerling krijgt de opdracht om de ingezette koers van de Sociale Dienst als netwerkpartner binnen het brede sociale domein door te zetten. Dit om vanuit één krachtige aanpak hulp te bieden aan inwoners die ondersteuning nodig hebben.

Brede ervaring

Geerling heeft meer dan dertig jaar ervaring in het sociaal domein en de sociale zekerheid, zowel binnen de private als de publieke sector. Zijn werkzaamheden als adviseur en interim-manager bevinden zich in de deelterreinen werk, re-integratie, participatie, inkomen en zorg. Zo heeft Geerling de afgelopen jaren veel gemeenten, instellingen en sociale diensten geadviseerd over de bedrijfsvoering, samenwerking en beleids- en uitvoeringsinnovatie.

Parallel aan de decentralisaties heeft de sociale dienst de afgelopen jaren haar koers verlegd. Op innovatieve wijze is vorm gegeven aan de invoering van de decentralisatie van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanpalende taken op het gebied van  re-integratie, minimabeleid. Daarbij stond de verbetering van de dienstverlening aan inwoners die ondersteuning nodig hebben altijd centraal. Zo is de digitale dienstverlening verder uitgebreid en werkt de RSD vanuit multidisciplinaire gebiedsgerichte teams die nauw samen werken met (keten)partners binnen het brede sociale domein. Dit om werk en inkomen te kunnen verbinden met (jeugd)zorg en welzijn.

Pagina opties